Nové normy 08/2019

/autor: /,

Dne 8. srpna 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2019.

VYDANÉ ČSN
ČSN EN ISO 12631 (73 0321)
kat.č. 507788
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla;
(idt ISO 12631:2017); Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12631 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 7345 (73 0553)
kat.č. 507789
Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice;
(idt ISO 7345:2018); Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7345 (73 0553) Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN 17037 (73 0582)
kat.č. 508154
Denní osvětlení budov; Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot; Vydání: Září 2009
ČSN EN 17037 (73 0582) Denní osvětlení budov; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN 1364-5 (73 0853)
kat.č. 508143
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky;
Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1364-5 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky; Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 1090-4 (73 2601)
kat.č. 508064
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na
ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech,
podlahách a stěnách; Vydání: Srpen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1090-4 (73 2601) Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách; Vyhlášena: Prosinec 2018

ZMĚNY ČSN
ČSN 36 0011-1
kat.č. 508155
Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení; Vydání: Únor 2014
Změna Z1; Vydání: Srpen 2019

ČSN 36 0011-2
kat.č. 508156
Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení; Vydání: Únor 2014
Změna Z1; Vydání: Srpen 2019

ČSN 36 0020
kat.č. 508157
Sdružené osvětlení; Vydání: Leden 2015
Změna Z1; Vydání: Srpen 2019

ČSN 73 0580-1
kat.č. 508159
Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky; Vydání: Červen 2007
Změna Z3; Vydání: Srpen 2019

ČSN 73 0580-2
kat.č. 508160
Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov;
Vydání: Červen 2007
Změna Z1; Vydání: Srpen 2019

ČSN 73 0580-3
kat.č. 508161
Denní osvětlení budov – Část 3: Denní osvětlení škol; Vydání: Září 1994
Změna Z3; Vydání: Srpen 2019

ČSN 73 0580-4
kat.č. 508162
Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov;
Vydání: Září 1994
Změna Z3; Vydání: Srpen 2019

ČSN 73 4301
kat.č. 508158
Obytné budovy; Vydání: Červen 2004
Změna Z4; Vydání: Srpen 2019

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640)
kat.č. 507375
Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu;
EN ISO 4869-1:2018; ISO 4869-1:2018; Platí od 2019-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu;
Vydání: Leden 1993

ČSN EN 12310-2 (72 7636)
kat.č. 507650
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2:
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; EN 12310-2:2018;
Platí od 2019-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12310-2 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Květen 2001

ČSN EN 16002 (72 7658)
kat.č. 507651
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky
kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech; EN 16002:2018; Platí od 2019-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16002 (72 7658) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 17087 (72 8014)
kat.č. 507424
Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Příprava
zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu;
EN 17087:2019; Platí od 2019-09-01

ČSN EN 15269-1 (73 0868)
kat.č. 508171
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav
dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1:
Obecné požadavky+); EN 15269-1:2019; Platí od 2019-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15269-1 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Červenec 2010

Dne 8. srpna 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2019.

Více na stránkách ÚNMZ.