Nové normy 09/14

/autor: /

Dne 8. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812)
kat.č. 95784
Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab; (idt ISO 13934-2:2014)
Vydání: Září 2014
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812) Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab; Vydání: Prosinec 1999
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13249 ed. 2 (80 6149)
kat.č. 95949 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)
Vydání: Září 2014
S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN EN 13249 (80 6149) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch; Vydání: Říjen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN 13250 ed. 2 (80 6150) 
kat.č. 95951 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnicVydání: Září 2014 
S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN EN 13250 (80 6150) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic; Vydání: Říjen 2001 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13256 ed. 2 (80 6156)

kat.č. 95947

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Vydání: Září 2014
S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN EN 13256 (80 6156) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb; Vydání: Říjen 2001 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13257 ed. 2 (80 6157)

kat.č. 95953

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Vydání: Září 2014
S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN EN 13257 (80 6157) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů; Vydání: Říjen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13964 (74 4521)
kat.č. 95899

Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
Vydání: Leden 2006
Změna Z1
Vydání: Září 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13249 (80 6149)

kat.č. 95950 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
Vydání: Říjen 2001 
Změna Z1

Vydání: Září 2014 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13250 (80 6150)
kat.č. 95952
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Vydání: Říjen 2001

Změna Z1
Vydání: Září 2014 
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13256 (80 6156)

kat.č. 95948

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Vydání: Říjen 2001

Změna Z1 
Vydání: Září 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13257 (80 6157)

kat.č. 95954

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při likvidaci tuhých odpadů

Vydání: Říjen 2001

Změna Z1
Vydání: Září 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13859-1 (72 7621) 

kat.č. 95860;

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny+); EN 13859-1:2014

Platí od 2014-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13859-1 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny; Vydání: Říjen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13859-2 (72 7621)

kat.č. 95859 
Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny+); EN 13859-2:2014

Platí od 2014-10-01

Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13859-2 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny; Vydání: Říjen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

Věstník ÚNMZ