Technologie polyurea

/autor: /
Budoucnost technologie povlaků pomocí polyurea  je velmi slibná. Současný světový objem výroby a prodeje je cca 90 milionů litrů různých systémů. To je velice významný nárůst ve srovnání s rokem 1990, kdy bylo vyrobeno 4000 litrů polyurea systémů. Dvou komponentní polyurea pružné nátěry a povlaky jsou nejnovější technologií primární a sekundární ochrany betonových a ocelových povrchů. Polyurea systémy jsou často uváděny jako dvousložkové polyuretanové systémy. Zatímco oba mají některé společné charakteristiky, polyureové systémy jsou skutečně unikátní technologií. 

Dvousložkové polymočovinové systémy jsou typicky známé pro velmi rychlou reakční dobu (obvykle méně než 30 sekund) a vytvrzování bez použití katalyzátoru. Tento proces je velmi konzistentní a rovnoměrný ve velmi širokém rozsahu okolní teploty. Zatímco reakční doba není prakticky ovlivněna relativní vlhkostí okolního prostředí, musí být přítomnost vlhkosti na podkladu brána v úvahu při dosažení dokonalé přilnavosti k podkladu. To vše je možné díky unikátním formulacím, použitým při vývoji dvousložkovým polyureových systémů. Dvousložkové vysoce reaktivní polyureové systémy obvykle neobsahují žádná rozpouštědla nebo volně těkavé látky (VOC). Jsou obvykle aplikovány pomocí vysokotlakých stříkacích strojů s ohřevem. Z důvodu krátké reakční doby (cca 3-7 vteřin) se obě složky smísí ve stříkací pistoli. Patří mezi nátěry a povlaky na širokou škálu povrchů: beton, ocel, dřevo, polystyren, plasty, geotextílie, atd.

K dnešnímu dni je největším trhem pro použití této technologie primární a sekundární ochrana betonu. Rostoucím oborem je antikorozní ochrana kovových povrchů. Nezbytnou součástí životnostíi a odolnosti polyureových systémů je správná příprava podkladu, dodržování technologických postupů, přesná specifikace zadavatele, vhodný výběr systému a v neposlední řadě kvalita práce aplikačních firem. 

Aplikace

Obecně platí, že základní fyzikální vlastnosti polyureových systémů jsou srovnatelná s fyzikální
vlastnosti polyuretanových / polyurea hybridů a polyuretanových systémů. Skutečně velká výhoda technologie polyurea je rychlost reakce a tolerance k vysoké relativní vlhkosti. To vše závisí na přesné formulaci polyurea systémů. Polyureaové systémy mají tendenci mít větší pružnost při nižších teplotách, než odpovídající polyuretan / polyurea hybrid nebo polyuretanový systém.
Vlhkost a teplota
Jednou z hlavních výhod polyurea technologií je relativní necitlivost na vlhkost při aplikacích. Na rozdíl od hybridních systémů nebo polyuretanových systémů, kde je přítomny katalyzátor. Zatímco polymočovinové systémy mohou vykazovat necitlivost vůči vlhkosti, to neznamená, že mohou být aplikován na vlhký podklad. Polyurea bude inertní vůči vlhkosti, může ale dojit ke snížení adheze k podkladu, případně delaminaci. Okolní teplota a teplota podkladu má malý vliv na reakci a vytvrzení polyureových systému ve srovnání s ostatními. Ale skutečně důležitou otázkou je teplota podkladu a rosný bod. Technologický postup je stejný jako u většiny systémů povrchových úprav. Teplota podkladu musí být 5 ° C nad rosným bodem. Pokud tomu tak není, bude kondenzovat vlhkost na tomto podkladu a způsobovat problémy s přilnavostí, stejně jako u jakéhokoliv dalšího nátěru nebo povlaku.
Chemická odolnost 
Polyureové systémy obecných vlastností, vykazují podobné chemické odolnosti se srovnatelnými polyuretan / polyurea hybridními a polyuretanovými systémy. To je způsobeno především tím, že všechny obsahuji polyeter v elastomeru. Močovinová vazba v polymočovině, stejně jako hybridní systém je odolnější proti hydrolýze než uretanové vazby. Polyureové systémy mají tendenci mít vyšší odolnost vůči alkáliím, vysokému pH, než hybridní nebo polyuretanové systémy. Některé nové polyureové systémy vykazují významně vyšší odolnost vůči chemikáliím, pokud se jedná o vysoce kyselé prostředí. Chemická odolnost / výkon může přímo souviset s kvalitními aplikacemi a správnými aplikačními podmínkami. Velmi důležité je správné směsování obou složek v aplikační pistoli, správný tlak (min. 140 bar) a teplota (80 st. Celsia) obou složek.  
Výhody
Polymerní systémy na bázi polyuretanů, epoxidů a akrylátů obvykle vyžadují minimálně 12 hodin až několik dní pro konečné vytvrzení systému. Polyureové systémy mohou být aplikované při nízkých teplotách (až -20 ° C). Dalším velmi důležitým rysem této technologie je 100 % obsah pevných částic bez obsahu volně těkavých látek (VOC), je bez vůně a zápachu.
Stříkané polyurea systémy
Typické fyzikální vlastnosti dle normy ASTM
Tvrdost Shore,                                                    Shore A 30 až 65 Shore D
Prodloužení,%                                                    až 800
Pevnost v tahu, psi až 4000
Pevnost, pli                                                         250-600
100% Modul, psi                                                900-2.000
300% modul, psi                                                1000 až 3000
Otěr, ztráty v mg                                             < 200
(1000 gramů, 1000 otáček, H-18 kol) 
Flexibilita / překlenuje trhliny, -26 ° C            > 1/8 palce
Difuze  vodních par,                                          Trvalá @ 30 mils 0,025
CLTE 4-13,4 X 10-5 mm / mm / ° C
Dielektrická konstanta, 1MHz                          5/03-5/04
Čas gelování, s                                                    2-15
Nelepivý, s                                                          10-60
Použitelný do provozu,                                     1 hodin
Elcometer přilnavost, psi
beton,  suchý                                                      400
beton, který je naplněn                                    > 400
ocel, tryskaná, profil 50 mikrometrů                > 2000
Použití
Izolace plochých střech
Izolace čistíren odpadních vod
Podlahy a parkovací plochy
Izolace nádrží
Mostní konstrukce
Antikorozní ochrana potrubí
Distribuce polyureových systémů Epaflex a aplikačních strojů FuturaEurope, poradenská činnost.