Nové normy 12/13

/autor: /

Dne 6. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/13) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna
2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 9488 (73 0300)
kat.č.
94199
Solární energie – Slovník; (idt ISO
9488:1999)
Vydání: Prosinec 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
ISO 9488 (73 0300) Solární energie – Slovník; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (73
1101)
kat.č. 94372
Eurokód 6: Navrhování zděných
konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky
požáru

Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14063-2 (72 7220)
kat.č.
94385
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví – Výrobky vyráběné in
situ z expandovaného jílu – Část 2: Specifikace pro zabudované
výrobky
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1996-1-2 (73 1101)
kat.č. 94373
Eurokód
6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování
konstrukcí na účinky požáru

Vydání: Srpen 2006
Změna
Z1
Vydání: Prosinec 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ