Novela stavebního zákona

/autor: /

Po šesti letech se opět mění základní předpis ve stavebnictví, kterým je zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Děje se tak zákonem 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Zákon byl schválen 19. září a vyšel ve sbírce zákonů v částce 130 dne 22. října. Naštěstí je možnost se s touto novelou seznámit s dostatečným předstihem, protože její platnost je až od 1. ledna 2013.


Pro Vaši úplnou informace je tento dokument ke stažení zde zákon 350/2012 Sb.