85. AKUSTICKÝ SEMINÁŘ ČsAS

/autor: /

Ve dnech 16. až 18. října 2012 se v hotelu Kocanda v obci Želiv konal 85. Akustický seminář ČsAS. Organizátorem semináře byla Česká akustická společnost a fa Sonning Praha, a.s.


Posluchači semináře byli seznámeni s novinkami v oboru týkající se připravovaných změn v legislativě a nových výrobků pro snižování silničního hluku. Rovněž zde byly představeny měřící přístroje včetně akustické kamery. Mimo našich předních odborníků, kteří na seminářích pravidelně přednáší (Ing.Miroslav Meller, CSc., Ing.Tomáš Hellmuth, CSc., Ing. Libor Ládyš a další) zazněly na konferenci i  příspěvky od zahraničních specialistů. Wolfgang Fellner ze Švédska měl přednášku na téma měření vibrací a Ing. Ján Šimo ze Slovenska se věnoval problematice šíření hluku z hudební produkce. Zpestřením programu se staly zajímavé příspěvky studentů  postgraduálního studia Fakulty elektrotechnické ČVUT z oboru fyziologické akustiky a akustiky řeči týkající se např. programování kochleárních implantátů u dětí či koktavosti dětí nebo hodnocení chraptivosti na základě analýzy akustického signálu řeči. Na závěr proběhla schůze odborných skupin ČsAS a otevřená diskuze všech účastníků nad současnou legislativou v oblasti hlukové akustiky.


Je nutné podotknout, že organizátoři měli šťastnou ruku jak ve výběru lokality, tak zejména v pečlivě objednaném počasí, které spoulu s objektem kláštera včetně malého pivovaru přispělo k úspěšnému průběhu celé akce. Věříme, že kromě několika zde uvedených fotografií se nám podaří i publikovat některé zajímavé příspěvky, které na semináři odezněly.