Odvodnění užitného střešního pláště a teras

/autor: /

Odvodnění užitného střešního pláště – parkovacích střech nebo teras, propojovacích lávek a podobných objektů je totožné nebo často složitější jako odvodnění mostních objektů. Na tyto objekty působí stejné povětrnostní podmínky a ochrana staveb pod těmito plochami vystavenými povětrnostním situacím musí být provedena s naprostou precizností. Zatékání do spodních objektů ať jakýmkoliv způsobem se nepřipouští.


Je vyvinuta celá řada izolačních systémů, nátěrů, nástřiků a dalších ochran konstrukcí, které vodu do konstrukcí nepropustí a zabrání atmosférické vodě aby stavební konstrukci znehodnotila.


Avšak ruku v ruce s těmito izolačními materiály musí být k dispozici systém, který zachycenou vodu z těchto ploch účinně a rychle odvede do sběrných systémů. Po osvědčených systémech pro odvodnění mostů typ labe®, vltava®, morava® byla zkonstruována vpusť moravice®, určená pro lávky nebo přímopojížděnou izolaci. Její využití v praxi se již osvědčilo nejen na stavbách v Česku, ale i na Slovensku a v Polsku.U některých konstrukcí spojovacích lávek ale i pojížděných teras se osvědčila instalace standardních mostních vpustí typu morava®, např. příjezdové rampy na terminál 2 v Praze na Ruzyni nebo typ labe® na spojovací lávce v Trnavě či Bratislavě. U těchto typů odvodňovacích systémů investor ocení i odvodnění drenážní izolace krycího pláště.


2


Obr. 2 Schéma mostního odvodňovače (1- mříž, 2-rám, 3-hrnec, 4-talíř, 5-bednící lišta, 6-vyrovnávací rám, 7-vyrovnávací podložka, 8-lapač nečistot, 9-tvarovka F, 10-těsnění, 11-šroub)


3


Obr. 3 3D model mostního odvodňovače v řezu


Navazující sběrná potrubí pro odtok vody jsou nebo by měla být totožná se sběrným potrubím pro odvedení vody z mostního objektu.


4


Obr.4 Trubní systém na mostním objektu


5


Obr.5 Odvodnění pojížděné střechy patrového parkoviště Vaňkovka v Brně


Odvedení vod z pojezdových střech nebo parkovacích teras jako např. v Karlových Varech u hotelu Thermal je náročnější než odvedení vody z nepojezdových teras a balkonů.


6


Obr. 6  Podhledy parkoviště v Thermalu


Pokud vodu  nesvádíme drenáží nebo klempířskými prvky, osvědčují se litinové vtoky – vpustě.


7


Obr. 7 Podlahová vpusť


8


Obr. 8 3D model podlahové vpusti


Ty svojí konstrukcí umožňují na tzv. límec napojit izolaci podlahy terasy a buď kolmým nebo bočním odtokem svést vodu do např. okapového systému ukončeného lapače střešních splavenin – geigrem. Již více než 10 let se dle požadavků investorů a projektantů se geigery (lapače střešních splavenin) vyrábí kromě standardního profilu 100 a 125 i v profilech 150 a 200 mm, kdy se osvědčily pro zachycení vod ze střech například zámeckých objektů.


9


Obr. 9 Lapač střešních splavenin


10


Obr. 10 3D model lapače střešních splavenin