Otvorové výplně stavebních konstrukcí

/autor: /

Otvorové výplně stavebních konstrukcí jsou jedno z nejdůležitějších témat,
jehož výběrem do stavby se dá výrazně zkvalitnit či naopak zcela pokazit nejen
funkčnost stavby, ale i její vzhled.

V letošním roce se naše konference zaměří na úlohu investorů jako zadavatelů
projektové dokumentace a projekčních společností pro správné navrhování a
specifikaci otvorových výplní v realizační dokumentaci pro stavbu.

Pozvánka a
program