Pošlapaná asfaltová hydroizolace

/autor: /,

U každého hydroizolačního materiálu jsou nějaké materiálové charakteristiky, které říkají, jakou má materiál odolnost do vysokých a do nízkých teplot. V současných klimatických podmínkách jsou podstatnější vysoké teploty, resp. odolnost proti nim.

V současné době by neměly být používány materiály s nižší teplotou tání než 100 °C, což je spolehlivě bezpečná charakteristika, která zajistí, že hydroizolační materiál nebude stékat a při normálním provozu se dramaticky nebude ničit, když se na něj někdo postaví. 

poslapana-hydroizolace-obr.jpg 

Na obr. č. 1 jsou stopy pracovníků pohybujících se po stavbě, kteří bezohledně chodili po hydroizolaci v době, kdy byla měkká. Tedy kusy izolace si odnesli domů na botách.

Při používání asfaltových hydroizolačních materiálů ve vysokých teplotách je nutné dbát na pohyb a nestoupat si na čerstvě natavený materiál, resp. vůbec se vyhýbat vstupu na asfaltový hydroizolační materiál. Při vysokých exteriérových teplotách hrozí jeho poškození.