Predikce stanovení vzduchové neprůzvučnosti stropních konstrukcí dřevostaveb komůrkového typu

/autor: /

Čím dál více stavebních firem se začíná zabývat projekcí a následnou výstavbou dřevostaveb. V současnosti se v ČR projektují i některé vícepodlažní dřevostavby, především na principu těžkého skeletu. Již při návrhu dělicích konstrukcí se však nesmí zapomínat na požadavky normy ČSN 73 0532 týkající se vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Problémem však je, že se v praxi užívají pouze metody sloužící ke zjištění hodnot vážené neprůzvučnosti konstrukcí na silikátové bázi, zatímco použití těchto metod selhává při výpočtu neprůzvučnosti u dřevostaveb. U těchto konstrukcí je vypočtená hodnota vážené neprůzvučnosti řádově o několik dB nižší než skutečně naměřená hodnota vážené stavební neprůzvučnosti. V tomto příspěvku je uveden možný výpočtový postup stanovení vzduchové neprůzvučnosti stropní konstrukce komůrkového typu.