Prostup pod úrovní terénu

/autor: /

Osobně si představuji, že veškeré prostupy pod úrovní terénu budou vodotěsné. Základní myšlenkový pochod je v tom, že pod úrovní terénu je voda a vlhkost a ty by se neměly jednoduše dostat do interiéru objektu.

Mé osobní představy o výše uvedeném faktu se občas velmi liší od tvrdé reality života. Na následujícím obrázku je jeden specifický detail, který je více či méně neuvěřitelný a musím přiznat, že jsem tento problém identifikoval až při odkopání základů porouchaného domu. Vůbec by mne nikdy nenapadlo, že je možné přivádět vzduch ke krbu z oblasti drenážního zásypu. Kromě vzduchu byla ke krbu přinášena i voda a vlhkost, takže kolem něj byly významné vlhkostní poruchy.

Bohužel v reálném životě se vyskytují i takovéto vady a poruchy technického řešení.

Nasávací otvor pro krb pod úrovní terénu

Obr. č.  1 – Schéma dané situace, kdy je přisávání krbu umístěné pod terén

Vysvětlivky:

  1. přívod vzduchu (nasávací otvor) pro krb;
  2. drenážní potrubí
  3. šipky naznačují pronikání vlhkosti a vody do přívodu vzduch ke krbu.

V rámci českého stavebnictví je vždy množství věcí, které dokážou překvapit. Bohužel, mnohdy jsou to věci, které hraničí se zdravým rozumem a při hledání poruch je nutné hledat i v místech, která jsou velmi nepravděpodobná.

Dělat prostup do interiéru pod terénem není úplně dobrý nápad a je nutné zajistit, aby vodotěsné izolace pod U.T. byť tam není namáhání tlakovou vodou, byly vždy vodotěsné a ne perforované.

Ing. Marek Novotný, Ph.D. znalec

Pro tento článek byly použity podklady z archivu autora, resp. firmy A.W.A.L., s r.o., které zpracoval pan Ing. Stanislav Šutliak, Ph.D. (s mým poděkováním a příjemnými vzpomínkami na spolupráci).