Půvab kvalitně provedených střech

/autor: /,
I v současné době je možné očekávat, že existují izolatérské, střechařské firmy, které své řemeslo umí a rozumí mu.
Za obvyklé situace úporně hledám chyby a vady, tak abych mohl ukázat, že je něco špatně. V tomto případě, místo abych hledal vady, konstatuji samá pozitiva.  Takto provedená střecha nejen vypadá dobře, ale též její životnost je taková, jakou od ní investor očekává.
Asfaltové hydroizolace jsou pozitivní i ve směru následných oprav, rekonstrukcí atd. je zde jednoduchá možnost přivrstvení dalším pasem a životnost izolačního systému ploché střechy je prodloužena o nezanedbatelnou dobu, tedy dodaný sanační pás uzavře znovu hydroizolační povlak a vytvoří hydroizolační souvrství, které zajistí další 100% funkčnost střešního pláště po další léta.
Tedy kvalitně provedený kvalitní hydroizolační povlak z asfaltových pasů má obvyklou životnost 20–25 let, s přidáním další vrstvy a homogenizací hydroizolačního povlaku se získá dalších 20 let životnosti. Tedy s minimálním nákladem lze zajistit velmi dlouhou životnost a hlavně funkčnost hydroizolačního systému (no a nenechávejme také naše následovníky ve štychu, když si nebudou vědět rady s rekonstrukcí). Je nutné konstatovat, že asfalty netrpí problematickým svařováním při degradaci povrchové vrstvy. Tato základní charakteristika hydroizolačních materiálů asfaltových je prakticky neměnná.
Pro sanace se používají materiály se směsnými modifikátory (základem jsou ve většině případů modifikátory SBS a APP), jedním z nich je modifikátor ALPA, který přispívá k výrazně nižší viskozitě roztavené asfaltové hmoty, která pak se plně spojí s podkladní, již degradovaným asfaltovými pasem.
Volba technického řešení, resp. materiálů je jedním z komponentů úspěchu. Dalšími pak jsou řemeslné provedení a nesmíme zapomenout na korektní technické řešení, a to nejen v ploše, ale zejména v detailech. Tedy nejen pro plochu, ale pro detaily je nutné zvolit kvalitní materiály, konstrukční prvky, ale i kvalitní provedení. Některé izolatérské firmy mají přímo pracovníky, kteří provádějí jen konstrukční detaily.
Takže k úspěchu dlouhodobé funkčnosti a životnosti jsou cesty přes kvalitu a ne cenu. Tlak na cenu zvyšuje riziko nefunkčnosti, protože se hledají úspory a optimalizace. I když jako soudní znalec bych měl být rád za tendence nekvality (přinášejí mi práci ve formě zpracovávání znaleckých posudků) přes to preferuji kvalitní komponenty procesu realizace izolačního systémů, samozřejmě střechy nevyjímaje.
Při realizaci následujícího střešního pláště byla splněna řada zmiňovaných komponentů, od kvalitní přípravy realizace, tedy průzkumu a následně zpracované dokumentace, nejlépe ve formě dílenské. Viz následující příklady technické zprávy/Technologického postupu prací, který podrobně popisuje technické řešení rekonstrukce, včetně konstrukčních detailů, které, z hlediska provádění, tedy dílenské dokumentace, podrobně popisují provedení konkrétního konstrukčního detailu.
 
tp-1.jpg
 
 
tp-2.jpg
 
tp-3.jpg
 
 
tp-4.jpg
 
 
tp-5.jpg
tp-6.jpg
Obr. č.  1 – Příklad technického podkladu pro rekonstrukci střešního pláště
V rámci této zprávy jsou veškeré důležité informace o rekonstrukci, včetně základních materiálů, konstrukčních prvků a všeho co vlastní, je potřeba vědět pro úspěšnou realizaci rekonstrukce střešního pláště.
Vzhledem k tomu, že si technické podklady zpracovávala sama realizační firma, jsou tam uvedeny reálně a relevantní údaje, které jsou pro realizaci potřeba. 
Celá dokumentace je doplněna konstrukčními detaily, jejich příklad následuje, které popisují dominantní uzly střešní konstrukce, vpusti, atiky, prostupy atd. 
obr-2.jpg
 
Obr. č. 2 – příklad konstrukčního řešení detailu, ale také též technické podpory v rámci provádění firmy
 
 
obr-3.jpg
Obr. č. 3 – příklad konstrukčního řešení detailu – atiky, ale také též technické podpory v rámci provádění firmy
 
obr.-4a.jpg
 
obr.-4b.jpg
Obr. č. 4 – ilustrační pohled na střešním plášť v původním stavu 
Původní hydroizolační povlak byl z asfaltových natavovacích hydroizolačních materiálů opatřených vrchním reflexním nátěrem.
 
obr.5.jpg
Obr. č. 5 – pohled na střešní plášť s provedenou první vrstvou hydroizolačního povlaku
obr.6.jpg
Obr. č. 6 – celkový pohled na rekonstruovaný střešní plášť s dokončeným hydroizolačním povlakem
obr.7.jpg
Obr. č. 7 – rekonstruovaný střešní plášť – žlab
obr.8.jpg
Obr. č. 8  – rekonstruovaný střešní plášť – žlab, v popředí kruhový prostup s tvarovkou TopWet
obr.9.jpg
Obr. č. 9 – rekonstruovaný střešní plášť – žlab
Pro předmětnou střechu byla vytvořena technologická interní, ale i externí dokumentace, která v dostatečné míře popsala nutné kroky k reálnému řešení rekonstrukce. Schopnost izolatérské firmy mít k dispozici obdobnou dokumentaci, která je kvalifikovaně zpracovaná je velká výhoda. Realizační firma tím dává na vědomí, že dokáže správně reagovat i na skutečnosti, které se objeví i v průběhu realizace.
Považuji za výraznou výhodu izolatérské firmy, když zaměstnává nejen izolatéry, ale i kvalifikované techniky, kteří jsou schopni správně řešit problematiku izolací, ale ve svém komplexu, tedy včetně klempířských prvků a všeho ostatního, co patří ke střechám.