Řešení ROCKWOOL pro zabránění šíření požáru vzduchotechnickým potrubím a pro odvod kouře a tepla

/autor: /

Ve smyslu platné legislativy a technických norem se vzduchotechnickým zařízením nesmí šířit požár. Je-li budova rozdělena na požární úseky, musí být takto navrženy i systémy VZT potrubí aplikací protipožární tepelné izolace, případně požárními klapkami nebo kombinací obou způsobů. Při návrhu je přitom důležité uvažovat možný směr šíření požáru – dovnitř potrubí z místnosti nebo naopak, z potrubí ven do jiných částí budovy. V případě možnosti šíření požáru oběma směry (obecný a častý případ), musí být počítáno se systémem ochrany splňující oba scénáře. Instalace systémů nuceného odvodu tepla a kouře z budovy vyžaduje systém potrubí a klapek vhodných pro tuto funkci, přičemž lze na tento účel použít VZT potrubí, pokud splňuje všechny podmínky projektu a aplikace odvodu tepla a kouře.


ROCKWOOL nabízí několik řešení, která jsou úspěšně aplikována v praxi už několik let:  PYROROCK – systém ochrany čtyřhranných a kruhových ocelových VZT potrubí proti požáru z vnější strany potrubí po dobu 30 až 60 minut, a Conlit DUCTROCK – systém ochrany čtyřhranných ocelových VZT potrubí proti požáru z vnitřní a vnější strany potrubí po dobu 60 až 120 minut.


Výhody systému Conlit DUCTROCK:
• univerzální ochrana VZT potrubí proti šíření požáru oběma směry
• možnost aplikace tepelné izolace jen ze dvou nebo tří stran, je-li potrubí umístěno v blízkosti stěny, stropu nebo v rohu místnosti
• funkce odvodu tepla a kouře pro 30 až 90 minut jako samostatné potrubí nebo jako součást sytému VZT s požární odolností 60 až 120 minut
• jednoduchá aplikace se stejnou tloušťkou tepelné izolace a dalšími detaily společnými pro všechny varianty a funkce


Všechny tyto systémy a varianty jsou přezkoušeny podle platných evropských norem za podtlaku 500 Pa. Zkoušky provedly zkušebny Efectis  Nederland BV (Nizozemí), DBI – Danish Institute of Fire and Security Technology (Dánsko), Fires, s. r. o. (Slovensko) a PAVUS, a. s. (Česká republika).


Informace o všech systémech naleznete na www.rockwool.cz a u našich technických poradců.