Rozloučení s Ing. Václavem Šedivým

/autor: /

Každý lidský život je ohraničen začátkem a koncem, přesto se s tím neumíme smířit a pokaždé znovu nás zasáhne informace o odchodu člověka blízkého a výjimečného. Bolestnější je to o to víc, když jde o úmrtí předčasné a nečekané, právě takové, které ve čtvrtek 26. května 2022 ukončilo životní pouť Ing. Václava Šedivého, prokuristy izolatérské firmy Grey, s.r.o. Odešel ve věku pouhých 59 let, plný energie a plánů soukromých i profesních.

Dlouholetý specialista nabyl bohaté zkušenosti z oboru stavebních izolací za svého působení ve státním podniku Stavební izolace a dál je rozvíjel ve společnosti Elefant-Praha, s.r.o. Před deseti lety se rozhodl jít vlastní cestou a na podzim 2012 založil společnost Grey s.r.o. Firma se soustředila na stavební izolace a v tomto segmentu poskytovala komplexní služby prostřednictvím nejmodernějších technologií. Její filozofie byla vždy založena na kvalitě, profesionalitě, zkušenosti a spolehlivosti, což se následně odrazilo i ve vstupu do Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek. V roce 2019 se firma Grey stala teprve druhým členem cechu se zaměřením na ploché střechy a izolace.

Za odborníky nejlépe hovoří hotové dílo, a těch má na svém kontě firma Ing. Šedivého nespočet. Jsou mezi nimi i takové perly jako terasy Paláce Lucerna na Václavském náměstí v Praze. O člověku samotném pak nejlepší svědectví podávají jeho přátelé, kteří s ním prožili kus života a měli možnost jej poznat hodně zblízka. Dejme proto slovo Ing. Marku Novotnému, PhD.:

Jsou okamžiky, kterým člověk nevěří nebo nechce věřit, přesto jsou skutečností. Každý z nás ztrácí s odchodem Vaška Šedivého něco pozitivního, něco co potěšilo, pomohlo a na co se vždy a všude rádo vzpomínalo a vzpomínat bude. Ani nevím, jestli jsem u něj někdy identifikoval špatnou náladu. Nebyla u něj obvyklá dokonce ani při řešení složitostí všedního izolačního života. S Vaškem jsem vždy nabýval dojem, že všechny komplikace se dají řešit a ze všeho lze vybruslit elegantně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Vašek se taky aktivně zapojoval do veškerých aktivit v izolatérské komunitě, včetně Cechu KPT ČR, spolek. Zde významným způsobem přispěl k vytvoření sekce izolací.

Celý obor a s ním všichni ztrácíme kolegu, na kterého bylo vždy spolehnutí a který dokázal být za všech okolností pozitivní. A to je moc dobrá a vítaná vlastnost. Možná právě proto jsem Vaška občas používal jako důvěrníka a diskuse s ním jsem si moc vážil. Pokaždé byla příjemná a přínosná. Tohle nepůjde zapomenout. Od teď už navždy mi bude něco scházet.

Kdysi jsem dostal smuteční oznámení, které končilo slovy: A na shledanou. V tomto případě se mi to zdá příznačné. Proto říkám … na shledanou.

V srdcích blízkých a přátel bude žít pan Šedivý dál, nezmizí ani jeho výrazná stopa v izolatérském oboru. Bylo nám ctí, jít kus cesty po Vašem boku!

Snímek zachycuje Ing. Václava Šedivého se členy Cechu KPT ČR při společné návštěvě firmy METAL TRADE COMAX, a.s., která proběhla jen pár hodin před nečekaným úmrtím.