Vlastníte-li plochou střechu, zbystřete – zanedbání její údržby se nevyplácí

/autor: /, ,

Z internetových diskusí i z některých článků či debat můžete nabýt dojmu, že plochá střecha je oproti klasické téměř bezúdržbová. Tyto informace však nejsou zcela správné. I v případě plochých střech dochází k přirozenému opotřebování a závadám. Její životnost a správnou funkčnost však mohou až o dvě třetiny prodloužit pravidelná kontrola a údržba, tj.prevence před případným poškozením, které s sebou nese nemalé výdaje.

Zanedbání údržby ploché střechy může končit katastrofou

Vyvarovat se zbytečným problémům a nákladným opravám – to je naše heslo. A k tomuto cíli není lepší cesta, než pravidelná kontrola a údržba. Bohužel je tento přístup stále opomíjen. Z průzkumů a našich zkušeností vyplývá, že u téměř 80 % poruch zaznamenaných na plochých střechách je na vině právě nedostatečná prevence a kontrola stavu střechy.

V lepších případech může špatná údržba ploché střechy končit „pouhým“ zatékáním do stropu, únikem tepla a celkovým poškozením izolace. V těch horších případech může jít o narušení konstrukce střechy, které občas vede až k utržení její části (zvláště při součinnosti nepříznivých vlivů počasí). Taková situace s sebou nese nejen velké škody na majetku, ale také ohrožení zdraví a životů lidí.

Utržení ploché střechy panelového domu, leden 2022 (foto: HIPOS s.r.o.)

Jaké jsou nejčastější závady plochých střech? Co je způsobuje a jak jim lze předejít?

Střecha by měla být čistá, zbavená od přírodních nečistot. Mírný sklon ploché střechy napomáhá k tomu, že se na jejím povrchu snáze usazují nežádoucí biologické nánosy, např. listí, úlomky větví, prach apod. Takové nánosy jsou živnou půdou pro tvorbu mechů a často zde také zakoření rostliny. To vše v konečném důsledku omezuje správný odtok dešťové vody. Neodtékající voda si časem najde cestu pod povrch ploché střechy. Pokud nedochází k pravidelným kontrolám a údržbě, při kterých by byl problém včas odhalen – může dojít až k narušení statiky nejen střechy, ale i celé budovy. V roce 2021 došlo dle statistik firmy HIPOS s.r.o. k desítkám případů, kdy byla střecha poškozena právě tímto způsobem.

Mezi další nejčastější poškození plochých střech patří:

– rozlepení spojů

na vině je především kvalita provedení ploché střechy, tj. nesprávně provedená realizace, použití nekvalitního materiálu nebo nesprávných nástrojů

– mechanické poškození

k poškození může dojít přímo osobou (např. při montáži antény) nebo předmětem (když anténa spadne)

– degradace materiálů

degradace je způsobena přirozeným opotřebením a stárnutím materiálů – tento proces je ovšem urychlen, pokud byl při realizaci užit nekvalitní materiál; nejrychleji se opotřebují především hydroizolace a tmely (životnost tmelu je pouze 24 měsíců)

– poškození oplechování

oplechování se nachází na samotné hraně střechy, kde dochází k jeho deformaci a odchlípnutí pod náporem silného větru

– nedostatečné kotvení střechy, tj. upevnění střechy k budově

kotvení může být chybně provedené nebo je již časem opotřebované, a tak je třeba jej nahradit

Problémy je potřeba vždy zachytit v jejich počátcích. Velmi často se stává, že jsou odborníci přivoláni k servisu střechy, jež je bohužel v takovém stavu, že už není možné poškození opravit. V těchto případech se majitelé musí připravit na náklady za novou střechu, které sahají většinou do vyšších statisíců korun.

Jak zjistit stav ploché střechy a jak to celé probíhá?

Vlastníte plochou střechu, ale nevíte, v jakém stavu se nachází? Nebo na druhou stranu víte, že jste poslední dobou příliš nedbali na údržbu či pravidelný servis, a tušíte, že se vaše střecha již nenachází v té nejlepší kondici. Neodkládejte tento problém na později. Čas hraje nejdůležitější roli. Pravidelná kontrola a údržba prodlouží životnost střechy až o dvě třetiny a vy tak můžete ušetřit náklady za realizaci střechy nové.

Co nejdříve kontaktujte odborníka s žádostí o vypracování technického posudku. Teprve až na základě zjištění skutečného stavu a rozsahu nedostatků střechy odborník navrhne vhodné kroky k nápravě situace.

Technik provede 5 důležitých kroků:

  1. Zkontroluje a prověří stav střechy i střešního pláště (veškeré detaily, napojení i klempířské prvky) – na základě kontroly vypracuje technický posudek a technickou dokumentaci
  2. Vypracuje plánek závad a dokumentaci stavu střechy, která splňuje normu ČSN 73 1901-1:2020, a slouží tak jako doklad o kontrole i pro pojišťovny
  3. Navrhne řešení a postup k odstranění případných závad a taktéž předloží cenovou kalkulaci
  4. Domluví si s majitelem střechy termín a následně se zajistí samotnou realizaci
  5. V případě zájmu vytvoří servisní smlouvu, zahrnující pravidelnou kontrolu a údržbu – majitel se již o nic nemusí starat, stav i termíny technik pohlídá
Co ovlivňuje životnost ploché střechy a na co se soustředit při jejím výběru?

Životnost plochých střech prodlužují a ovlivňují, kromě výše zmíněné prevence, také samotné materiály, ze kterých je střecha tvořena (v případě foliové střechy může být rozdíl v životnosti levného a kvalitního materiálu 10 – 30 let). V neposlední řadě se na životnosti podepisuje také samotná kvalita jejího provedení.

Pokud teprve uvažujete o realizaci ploché střechy, věnujte pozornost výběru ověřené firmy. Doporučujeme zaměřit se především na reference a recenze zákazníků. Nepodceňujte také kvalitu užité tepelné izolace, která výrazně snižuje náklady za energie.

Firma HIPOS s.r.o. se řadí mezi zkušené odborníky a špičky v oboru již od roku 1994 a nabízí komplexní služby plochých střech od jejich realizace až po údržbu, opravu a servis. Její pracovníci jsou připraveni vám poradit a pomoci.