Rozpadající se krytina šikmých střech

/autor: /,
S radostí konstatuji, že tato porucha již téměř z našich střech vymizela a jedná se prakticky vždy o tašky vyrobené v dávné socialistické minulosti, což již nyní není naštěstí prakticky možné.

Základním principem této poruchy je nedostatečná mrazová odolnost keramických tašek – bobrovek. Jejich rozpad je krásně vidět na následujících obrázcích, a to i s pokusy o opravu pomocí plechových tašek.

Mrazuvzdornost se zkouší v laboratořích napodobováním přirozených zmrazovacích cyklů, kterým jsou keramické tašky na střeše vystaveny. Dochází k máčení tašek a následnému jednostrannému zatížení zmrazováním. Jedná se o 150 cyklů, které odpovídají naším klimatickým podmínkám, v některých státech Evropy to je pouze 90 cyklů (zejména se jedná o jižní státy Evropy), tj. zatížení, kterému jsou vystaveny keramické tašky, u nás jsou dostatečně tvrdé na to, aby nedocházelo k efektu, který dokumentují následující fotografie. 


obr.-1.jpg

obr. č.  1 – celkový pohled na střešní plášť s nedostatečně odolnou krytinou proti zmrazovacím cyklům


obr.-2.jpg

obr. č.  2 – celkový pohled na střešní plášť s nedostatečně odolnou krytinou proti zmrazovacím cyklům


obr.-3.jpg

obr. č.  3 – detail poničené krytiny


obr.-4.jpg

obr. č.  4 – detail poničené krytiny

fotografie: autor