Součinitel postupu tepla ploché střechy

/autor: /

V návaznosti na nedávno publikovaný článek ke změně normy
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, jsme vám nabídli možnost hlasovat v anketě na téma „požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla Un pro ploché střešní pláště dle ČSN 73 0540 z 04/2005.“


Hlasující měli možnost vybrat si ze čtyř možností, kde pouze jedna hodnota byla správná. Výsledky ankety jsou poměrně překvapivé. Správně odpovědělo necelých 30% ze všech hlasujících, zbývající hlasy byly rovnoměrně rozloženy mezi ostatní odpovědi.


Podle nyní platné normy ČSN 73 0540-2, naposledy upravené v dubnu 2005, je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla plochou střechu rovna 0,24 W/m2K.


Pokud jste hlasovali pro hodnotu 0,30 W/m2K, pak máte nejspíše v podvědomí dříve platný požadavek, který byl změnou z dubna 2005 upraven na výše zmíněnou hodnotu 0,24 W/m2K. Jestliže jste zvolili hodnotu 0,38 W/m2K, potom vězte, že se jedná o požadovanou hodnotu pro těžké stěny nebo střešní pláště se sklonem větším než 45°. Poslední možnou variantou byla hodnota
0,16 W/m2K, která je však pro ploché střechy hodnotou doporučenou.


Máte-li zájem o podrobnější seznámení s letošními změnami v tepelně technické normě 73 0540, pak se podívejte na příslušné články v sekci „legislativa.“