Specifický kruhový, nebo kruhové prostupy fóliovou hydroizolací

/autor: /

Improvizace dokáže opracovat leccos. I opracovat detail, který je na následujících obrázcích.

Jedná se o prostupy, které jsou jednak umístěny velmi blízko sebe, ale hůře jsou nalepeny na atiku, která je hned za nimi. V tomto případě se izolatéři nesnažili za každou cenu opracovat každý detail samostatně, ale připojili větší kruhový prostup k izolaci atiky. Naštěstí je tato atika řešena s ukončením na závětrnou lištu z poplastovaného plechu. Horší by bylo opracovat tento detail přímo v oplechovaném zhlaví atiky, ale i to se umí.

Umístění prostupů střešním pláštěm je základní disciplína při projektování střešních plášťů, stejně tak jako umístění odvodnění. Projektanti by měli vždy myslet, jak bude vypadat geometrie střešního pláště a zda jednotlivé detaily budou opracovatelné. Čím složitější detail, tím lehčeji se při jeho realizaci stanou izolatérské chyby, které pak přímo vedou k netěsnosti hydroizolačního povlaku.

Obr. č.  1 – celkový pohled na detaily kruhových prostupů

Pří pohledu na následující obrázky je patrné, že izolatéři u tohoto detailu museli velmi improvizovat. Platí základní zásada, že čím je detail složitější, tím je větší riziko, že nebude fungovat, nebo že nebude mít dostatečnou životnost.

Obr. č.  2 – pohled na napojení fóliové hydroizolace na oplechování atiky

 

Obr. č.  3 – detail napojení kruhového profilu na izolaci atiky

 

Obr. č.  4 – napojení izolace kruhového prostupu na vodorovnou izolaci střešního pláště

Pří pohledu na Obr. č. 3 a 4, je patrné, že opracování těchto detailů je velmi náročné a na dlouhodobou vodotěsnost bych moc nesázel. Při pohledu na velikost svarů u paty kruhového prostupu je možné jen odhadovat šířku svaru, ale 30 mm to nebude.

Každý projektant by měl řešit střešní plášť, ale nejen s ohledem na ty, kteří to budou provádět, ale nejen na ty. Měl by počítat s tím, že hydroizolační povlak, resp. střešní plášť, je realizován na nějakou dobu. Nosné konstrukce mají podstatně vyšší životnost, tj. projektant by tuto skutečnost neměl ignorovat a měl by navrhovat technická řešení, za které jej nikdo nebude v budoucnosti proklínat.