Stavebnětechnický průzkum vad a poruch střešních plášťů a jejich příčinných souvislostí

/autor: /

Střešní pláště obecně jsou jednou z nejdůležitějších konstrukcí stavebního objektu. Slouží, jako ostatně všechny obálkové konstrukce, k ochraně stavebního objektu a jeho vnitřního prostředí před klimatickými podmínkami prostředí vnějšího. Zdaleka větší měrou než u konstrukcí obvodových je na tyto konstrukce kladen nárok na ochranu před srážkovou vodou a vlhkostí ve všech jejich skupenských podobách. Jsou tedy v tomto případě požadavky na ně kladené požadavky sdruženými tj. jak tepelnětechnické, tak i požadavky na ochranu proti vodě.


Celý článek Ing. Ivana Misara, Ph.D. si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011