Ukončení hydroizolace na svislé konstrukce u provozních střech, resp. ochranné konstrukční prvky

/autor: /

Následující konstrukční detail řeší ukončení hydroizolačního povlaku na svislé konstrukci u střešního pláště s provozními vrstvami.

Obr. č.  1 – Konstrukční řešení ukončení hydroizolace nad upraveným povrchem provozní vrstvy

Toto je jeden z příkladů možného technického řešení ukončení hydroizolace na svislé konstrukci u střešních plášťů s provozními vrstvami. Variant je samozřejmě daleko více, ale myslím, že tento detail obsahuje řadu různých parametrů, které zajišťují jeho spolehlivost. Tyto parametry jsou zejména koncentrovány v ochraně funkce tohoto provozního střešního pláště, který je namáhán, kromě klasického namáhání střešních plášťů – tj. klimatickými podmínkami, ještě dalším komplexem agresivního namáhání  – zejména pak od provozu kolových vozidel a jejich manévrování. Na co není možné zapomínat je odolnost proti posypovým prostředků, které slouží k zimní údržbě střech. V kombinaci se sněhem, vodou tyto prostředky mají výrazně korozivní vliv na vše, co je kolem od kovových konstrukcí až po betonové. Proto je potřeba stavební konstrukce chránit. Tyto ochranné prvky jsou naznačeny ve výše uvedeném konstrukčním detailu.

 

Ochranné prvky, konstrukce:

  1. Záchytný systém vozidel. U prakticky každého parkoviště, zejména pak střešního musí být navržen a proveden záchytný systém, který elimininuje negativní vliv provozu na svislé, ale nejen svislé konstrukce.
  2. Prefabrikovaný obrubník, který chrání hydroizolační povlak před mechanickým poškozením a zároveň spárami kolem tohoto obrubníku vytváří i prostor, které může kompenzovat určité pohyby stavebních konstrukcí.
  3. Ochrana konstrukcí pomocí klempířských prvků, které jsou více účelové, brání sjíždění hydroizolace a současně brání mechanickému poškození této hydroizolace a vodu, která stéká po fasádě převádějí na plochu, tedy brání izolační systém před zatékáním za něj.
  4. Velmi důležitý ochranný prvek je zde ve formě nataveného ochranného hydroizolačního oxidovaného pasu, který nahrazuje ochrannou textilii, výhodou tohoto řešení je, že je významně omezen příkon vody mezi hydroizolaci a prefabrikovaný obrubník, který je též v tomto materiálu lépe fixován.
  5. Ochranné vrstvy ve vlastním střešním plášti brání poškození hydroizolačního povlaku a zároveň je do nich integrována i drenážní funkce, tedy odvedení vody, která pronikne pojízdnou železobetonovou deskou, která nikdy není vodotěsná.
  6. Ochranná, hydrofobní vrstva na povrchu betonu, která omezuje pronikání vody do tohoto betonu.

 

Všechny tyto ochranné prvky jsou namáhány mechanickým a dalším namáháním a jsou velmi důležitým prvkem stavebních konstrukcí a stavebních detailů. Výrazně omezují riziko ztráty funkce a pomáhají k zajištění bezporuchové funkce celého systému.

V každém případě je nutné dbát na jejich kontrolu a údržbu.

Co se týče hydrofobní vrstvy na ploše betonu, tak tu je nutné pravidelně obnovovat, tak aby průběžně chránila pojížděnou desku. Toto obnovování je velmi důležité, protože výrazně prodlužuje životnost betonu, která je extrémně namáhán pojezdem, resp. klimatickými podmínkami, včetně rozmrazovacích prostředků.

U střešních plášťů, ale nejen, v celém stavebnictví je velmi vhodné myslet na bezpečné fungování stavebních konstrukcí, to znamená, že použití a dimenzován ochranných vrstev je velmi a velmi důležité. Bez dostatečné bezpečnosti, bez dostatečného množství ochranných vrstev dochází velmi často k mechanickému poškození a ztrátě funkce hydroizolačního povlaku.

Komentovaný konstrukční detail by převzat u projektové dokumentace zpracovávané firmou A.W.A.L., s.r.o. pro rekonstrukci parkoviště na střeše, která je ještě navíc zateplená. Kromě projektanta je nutné uvést též firmu, která prováděla vodotěsné izolace, reps. klempířské konstrukce – Pastell, spol. s r.o. z Benešova. Generálním dodavatelem byla Skanska, a.s. Tato kombinace firem se ukázala jako velmi dobrá a realizace proběhla velmi příjemně a s minimem potíží, kterým se však nevyhne žádná stavba.

Obr. č.  2 – Reálné provedení detailu viz obr. č. 1 s veškerými náležitostmi.