Nové knihy

/autor: /

V nové edici STAVBA nakladatelství EEZY právě vydává trilogii o vadách a poruchách střech. Jedná se zejména ploché střechy, ale podle terminologie ČS 73 1901 se jedná o střechy s povlakovými izolacemi.

Obr. č.  1 – Titulní stránky obou právě vydaných knih

První dvě knihy se zabývají jen a pouze hydroizolacemi, které jsou nejvýznamnější součástí střech s povlakovými izolacemi. Tj. asfaltovými, resp. fóliovými hydroizolacemi. Ve třetí, která tyto dvě první zastřešuje jsou uvedeny a analyzovány poruchy celých střech, resp. jejich izolačních souvrství.

Součástí knihy, která obsahuje obecné informace o střechách s povlakovými izolace jsou i informace z historie, lehce i dlouze minulé. Jsou tam i informace a příklady o slepých uličkách při řešení zejména plochých střešních plášťů.

Samostatnou kapitolu tvoří i střechy s provozními vrstvami. Nicméně tato problematika by si zasloužila samostatnou knihu, prostor, který je v tomto dílu věnován střechám s provozními vrstvami opravdu není dostatečný a vzhledem k současné situaci, kdy výrazné množství realizovaných střešních plášťů je s provozními vrstvami. Do budoucnosti plánuji samostatnou knihu, která se bude touto problematikou zabývat.

Nesmím samozřejmě s vděkem zapomenout na podklady, které mám i z práce celého firmy A.W.A.L., s.r.o., která tuto problematiku řeší a archiv „průšvihů“, který tam máme je opravdu velmi bohatý.