Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)

/autor: /

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy, která vzniká v důsledku neodborného podvádění je kontaminace fólie PVC těkavými složkami asfaltů.

Obecná pravda starého izolatéra říká:
Asfalty a fólie se změkčovadly se nesnášejí. Dříve nebo později fólie zdegradují a přestanou fungovat.

Obr. č. 1 – Při měření tloušťky odebraného vzorku byla zjištěna tloušťka 1,05 mm

Obr. č. 2 – Spektrum vizuálně neporušené fólie v kontrastu s fólií, která byla ve styku s asfaltovou hmotou

V této oblasti (cca 1600 – 1700 cm-1) dochází k změnám v oblasti ftalátových složek, tj. změkčovadel. Jinými slovy tyto spektra dokazují, že v oblasti styku fólie asfalty dochází k patologickým změnám fólie.

Obr. č.  3 – Fólie PVC kontaminovaná asfaltem

Obr. č.  4 – Rubová stran fólie, kde je jasně patrné propenetrování asfaltu skrz tenkou separační textilii

Důsledkem přímého kontaktu syntetické fólie PVC s asfalty je degradace změkčovadel, které tato fólie obsahuje. Tedy dochází ke změně mechanických vlastností, jejich zhoršování, zejména se jedná o flexibilitu a odolnost fólie do záporných teplota. Protože se vždy jedná o lokální poškození je jejich identifikace velmi komplikovaná. Stačí i velmi malé množství těkavých látek z asfaltu, aby způsobilo degradaci syntetické fólie. Důsledkem tohoto procesu je pak ztráta izolační funkce.

 

Na obdobné téma:

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)