Vady asfaltových svarů provedených hydroizolací

/autor: /,

Lidský, řemeslný faktor je patrný i u hydroizolací, jakýchkoliv. Na následujících obrázcích je patrné, jak také takový svar může vypadat a co od něj můžeme očekávat. Vodotěsnost to rozhodně není.

Obr. č. 1 – celkový pohled na delaminovaný asfaltový hydroizolační pás v příčném spoji

Obr. č. 2 – detail delaminovaného spoje

Na tomto obrázku je patrné oddělení obou pasů v místě, kde došlo k vzájemnému posunu asfaltových hydroizolačních pasů, což inicializovalo jejich delaminaci – oddělení.

Obr. č. 3 – středový pohled na delaminovaný spoj

Pro řádnou úpravu spoje je nutné zajistit, aby se hmoty obou pasů ve spojích dokonale spojily, což je plně v rukách řemeslníků. Buď musí odstranit ze spodního pasu posyp (zatřít jej) tak, aby se svařoval asfalt na asfalt, nebo musí navařovat takovým způsobem, že roztavený asfalt z vrchního pasu proteče posypem a homogenně se spojí s podkladním pasem. To vyžaduje velkou zkušenost. Lépe je z přesahů odstranit posyp zatlačením do asfaltové hmoty. Tato činnost však u tohoto spoje nenastala. Ve spoji je jasně patrný posyp, který nebyl ani vrchním roztaveným asfaltem znečištěn, natož svařen.

Obr. č. 4 – detail delaminovaného svaru

Na obr. č. 4 je patrné trhání vyteklého asfaltu, která drží na spodním pasu a trhá se od horního.

Bohužel lidský faktor je u každé práce. Kvality provedení střech, resp. hydroizolačních povlaků komplexně je otázkou kvality řemeslníka, který tuto práci vykonává.
Byl bych velmi potěšen, kdybych se se stejnou lajdáckou prací nepotkával tak často jako se v současné době potkávám.