Sympózium STRECHY 2019

/autor: /

Bratislava 19.–20. 11. 2019, již 26. ročník tradičního setkání všech, kteří to myslí se střechami a dalšími stavebními konstrukcemi dobře.

Kromě přednášek, které probíhají v rámci obou dnů, které jsou rozdělené do logických sekcí (viz program konference https://www.cechstrecharov.sk/, resp. www.izolace.cz), je zde velmi podstatný večer mezi oběma dny. V průběhu tohoto večera probíhají různé slavnostní události, typu předávání cen např. „Zlatý kruh“, za nejhodnotnější přednášku předcházejícího ročníku, ale hlavně neoficiální setkávání.

Neoficiální setkávání je v současné době velmi důležitý společenský faktor, kdy mnoho kolegů ví, že se zde může potkat s ostatními, které jinak v letu roku míjí. Sednout si, popovídat a nespěchat domů, řešit náročné úkoly každodenního života, je velmi důležité a osvěžující.
Takže shrnuto a podtrženo, jakékoliv takovéto setkávání má obrovský význam, a to zejména v době, kdy se vše anonymizuje a mizí vzájemné setkávání, které je nahrazeno mailovou komunikací a dalšími novými sdělovacími technologiemi, které ulehčují život, ale mnohdy zneosobňují práci.

Velmi si vážím moderních technologií a toho, že jsou prostředky, které mi umožní řešit více věcí a současně transferovat informace dále ke svým kolegům. Pro tuto komunikaci využíváme WhatsApp, který nám umožňuje online komunikovat – staveniště x kanceláře, a to i v rámci konferenčních hovorů, můžeme tak řešit spoustu problémů v relativně krátkém čase a každý občas potřebuje radu a poradu a pro to je tato komunikace vynikající, ale nenahradí teplé lidské slovo.

Letošní konference byla specifická několika skutečnostmi – již není papírový sborník, ale je digitální, paměťová karta, viz vložený obrázek. Kromě toho je sborník vybaven QR kódem, který opět je známkou digitalizace všeho, co je kolem nás.

Další významná změna je v tom, že pan prof. Jozef Oláh, který tuto konferenci 25 let organizoval poprvé seděl v rámci publika a ne za předsednickým stolem.


Obr. č. 1 – pan profesor Jozef Oláh poprvé v rámci publika a ne za předsednickým stolem

 

Scan č. 1 – titulka sborníku

 

Scan č. 2 – titulka sborníku s kolegy, kteří převzali odpovědnost za pokračování této tradiční a úspěšné konference

Citovat nebo vyzdvihovat příspěvky je velmi komplikované, protože šíře tématu – příklady pozitivní praxe – je obrovská a je to od kvalitních materiálů a konstrukčních prvků až po identifikaci a popsání stávajících problémů ve stavebnictví.
Je nutné konstatovat, že v Čechách, tak i na Slovensku je mnoho možností jak řešit střešní pláště, ale nejen, a mnoho problémů s touto oblastí svázané, tedy i do budoucnosti je mnoho témat, o kterých lze diskutovat.


Obr. č. 2 – celkový pohled na přednáškový sál

Doufám, a doufáme, že zde bude dost dobré vůle k pokračování takovýchto setkání, které jsou všem směry prospěšné a to nejen společensky, ale i odborně.
Děkuji všem, kteří mají odvahu nésti svojí kůži na trh a organizovat příležitosti, kdy se každý má možnost se poučit, případně něco nového se naučit. Je to velmi důležité, protože současná překotná doba s sebou nese spoustu nových poznatků a informací, které je nutné absorbovat, přetřídit a vybrat si z toho to, co je potřeba evidovat a znát.