Vady oken a dveří se budou řešit v Hradci Králové

/autor: /

Pravděpodobně největší letošní odborné setkání výrobců oken a dveří, montážních firem a dodavatelů komponentů pro výrobu otvorových výplní z Česka a Slovenska  bude v říjnu hostit Hradec Králové. Stavokonzult ve dnech 20.-21. října pořádá IV. ročník celostátního odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, který je letos zaměřen především na připravovanou novou normu ČSN 74 6077-1 a 74 6077-2, která bude vydána v tištěné formě pravděpodobně  na přelomu listopadu a prosince 2009.
Technické a legislativní požadavky na okna, dveře, vrata, ostatní otvorové výplně a jejich komponenty jsou totiž nejen ze strany legislativy, ale i investorů vyšší, čemuž se ne všichni dodavatelé dokáží přizpůsobit. Odstraňování vad a poruch vzniklých neplněním stanovených požadavků přináší investorům nemalé problémy i vícenáklady.
Odborné garance nad programem semináře se ujala Ing. Iveta Jiroutová,  ředitelka pobočky Praha Technický a zkušební ústav stavební, s.p. , která do přípravného výboru  přizvala přední odborníky z České republiky:
 Doc. Ing. Václava Hájka CSc.            (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec)
Ing. Pavla Rubáše, PhD                      (TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice)


Ing. Radku Sedmidubskou                  (TZÚS Praha, s.p. pobočka Praha)


Ing. Jiřího Stránského                           (IKATES s.r.o. zkušebna skla a stavebních výrobků)
O informace z oblastí otvorových výplní je mezi odbornou veřejností velký zájem, což dokládá loňská účast převyšující 660 řádně registrovaných delegátů.  Vzhledem k dosavadnímu průběhu registrace předpokládá organizátor stejnou nebo vyšší účast, zvyšuje se také podíl účastníků ze Slovenska, Německa, Polska, Švýcarska, Maďarska a Ukrajiny.
Program a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.stavokonzult.cz
Jaroslava Štolová
organizační garant
René Růžička Stavokonzult
Za Viaduktem 429
400 01  Ústí nad Labem
email: jaroslava.stolova@stavokonzult.cz
GSM: +420 777 769 719
Tel: 475 205 352     fax: 475 602 094