Zámek Mostov pod drobnohledem

/autor: /,

Drony jsou moje láska (tedy kromě dalšího).

Jejich využití je samozřejmě mnohostranné, ale v rámci oblasti, ve které se snažím, tj. střechy všeho druhu, je to pomůcka naprosto nenahraditelná. Za relativně velmi levné náklady je možné dostat komplexní pohled na střešní pláště, stavební konstrukce, které jinak nejsou přístupné a kde by bylo velmi složité získat komplexní přehled o stavbě a souvislostech, které bývají mnohdy velmi důležité.


Obr. č. 1 – celkový pohled na zámek Mostov

Vzdušnou inspekci je možné provést s odpovídajícím legislativním vybavením, tj. vždy toto musí být ve shodě s objednatelem, který tento typ práce akceptuje, objedná. Samozřejmě musí být splněny i odpovídající podmínky, které vyplývají z charakteru této práce.
Kromě těchto obecných pravidel je nutné, aby pilot používal zdravý rozum a létal tam, kam vidí a neohrozil sebe a ani své široké okolí. Dron je, v tomto případě, téměř kilový předmět, který, když padá, tak může způsobit nepříjemné škody. Proto je nutné zacházet s ním opatrně a odpovědně.
Nicméně při rozumném zacházení lze získat podklady po technická rozhodování, která jsou nenahraditelná.


Obr. č. 2 – celkový pohled na jednotlivé střechy, krytinu a klempířské prvky


Obr. č. 3 – celkový pohled na jednotlivé střechy, krytinu a klempířské prvky


Obr. č. 4 – pohled na atiku a nástřešní žlab z vnější strany


Obr. č. 5 – pohled na atiku a nástřešní žlab z vnitřní strany

 


Obr. č. 6 – celkový pohled na jednotlivé střechy, krytinu a klempířské prvky


Obr. č. 7 – celkový pohled na jednotlivé střechy, krytinu a klempířské prvky

Při pohledu na předcházející obrázky je patrné, že předmětný střešní plášť vyžaduje opravu jak v ploše, tak zejména v konstrukčních detailech.
Krytina, která byla v tomto případě použita, vykazuje výrazné degradační znaky, a to zejména u konstrukčních prvků. Zde je právě jeden z nich, kde jsou jednotlivé šablony popraskané, resp. ulámané. Samozřejmě, že je tento detail velmi důležitý, protože je zde styk několika rovin, které musí být řádně vykryty krytinou tak, aby byly dostatečně těsné, resp. funkční.
Následující obrázek je pohled na komplex klempířských detailů, které tvoří ukončení střešního pláště na atice. Je patrné, že klempířské detaily z plna nechrání tyto konstrukce a bylo by potřeba klempířské prvky doplnit, resp. rozšířit na všechny konstrukce, které jsou vystaveny klimatickému namáhání.


Obr. č. 8 – detail úžlabí a střešního okna

U hřebenáčů je patrná degradace těchto prvků a dokonce jejich absence.


Obr. č. 9 – detail klempířských prvků u atiky a nástřešního žlabu

Při použití dronů je možné počítat s tím, že budou získány informace, které se obvyklou cestu získávají jen komplikovaně, tj. při řádném vyhodnocení, je možné využívat drony při inspekcích nepřístupných konstrukcí a získat tak přesnou a přehledně vypovídající dokumentaci o stavu konstrukcí, které člověk zkoumá. Na základě přesných informací pak lze navrhnout odpovídající úpravy a opravy, které je nutné provést pro nápravu zjištěného stavu.
Použití dronů není možné zplošťovat jen na úkony, které jsou zde popsány, jeho použití je mnohostranné a doufám, že pozitivní, protože jejich prostřednictvím můžeme pracovat s pohledy, které jsou jinak naprosto nedostupné.

Podle podkladů firmy A.W.A.L. s.r.o. zpracoval Ing. Marek Novotný, Ph.D.