Závěrečná pozvánka na seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

/autor: /

EXKLUZIVNĚ Vám letos jako první na konferenci OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ v Hradci Králové dne 25 – 26.10. 2011 představíme dlouho očekávanou revizi normy ČSN 73 05 40 – 2  TEPELNÁ OCHRANA BUDOV, prezentovanou jejich autory. Kompletní program konference na www.stavokonzult.cz


Závěrečná pozvánka


René Růžička – STAVOKONZULT