Bratislavské sympózium STRECHY – náhradný termín!!!

/autor: /

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28. bratislavské sympózium STRECHY sa bude konať až v dňoch 19. a 20. 10. 2022.

Program a zaradenie prednášok budú dodržané tak, ako to bolo naplánované na sympózium v pôvodnom termíne (november 2021).

Organizátori pristúpili k tomuto rozhodnutiu z dôvodu nepredvídateľne sa meniacich pandemických opatrení každoročne v období jarných mesiacov. Veríme, že situácia v októbri 2022 bude priaznivá a tešíme sa na stretnutie s Vami.