Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VII.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – pro změnu rodinný dům.

Anotace:

Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková. Poslední varianta technického řešení cca 5 let zpět, se již významně změnila. Už to není taková katastrofa jako dříve, ale neustále je to rizikové řešení.

Sprayed polyurethanes even after addition of sprayed singl ply, are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies. The last variant of the technical solution, about 5 years ago, has already changed significantly. It is no longer a disaster like before, but it is always a risky solution.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie auch nach dem Aufsprühen von Flüsigabdichtung, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant. Die letzte Variante der technischen Lösung, vor ca. 5 Jahren, hat sich bereits stark verändert. Es ist nicht mehr eine Katastrophe wie früher, aber es ist immer eine riskante Lösung.

Technické řešení stříkaných polyuretanů bylo upraveno kolem roku 2010, kdy se začaly objevovat systémy, které byly doplněny nepěněnou izolační polyuretanovou membránou na svém povrchu. Tyto střechy již vypadají výrazně lépe než ty, které jsou námětem předcházejících článků a let. Nicméně dále přetrvává riziko této technologie, tak jak ukazují i následující obrázky, které jsou z roku 2018, tedy relativně nedávno.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na střechu s delaminovanou a částečně sjedou membránou

Obr. č.  2 – Pohled na potrhanou a delaminovanou polyuretanovou membránu

Obr. č.  3 – Delaminovaná a potrhaná polyuretanová membrána. Také jsou patrné opravy hydroizolační membrány

Obr. č.  4 – Boule nebo puchýř, ale pěkně velký

Obr. č.  5 – Sonda do puchýře

Obr. č.  6 – Další sonda do izolačního pláště s patrnou výraznou delaminací jednotlivých vrstev

Obr. č.  7 – Impedanční defektoskopie (ukazuje totálně promočené) u místa s porušenou hydroizolační membránou

Obr. č.  8 – Vpust a vůbec si nejsem jist, zda to není interiérová

 

Stříkané polyuretany se provádějí po vrstvách a takto to vypadá, když se mezi jednotlivé vrstvy dostane voda a pak na to zasvítí slunce. Stejný efekt puchýřů a boulí způsobuje voda i na dalších izolačních materiálech, když se dostane do hmoty izolace nebo pod ní.

Od začátku devadesátých let se na našem trhu vyskytovaly stříkané polyuretany. Počátky byly naprosto strašlivé, což je patrné i z ostatních článků a příkladů ze života. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení vrchní hydroizolační membrány a když by tato fungovala bezvadně a pod ní se nedostala žádná voda, tak to může i fungovat. Zatím však zkušenosti moc optimistické nejsou, a to nejen z hlediska funkce, ale i z hlediska životnosti. Stříkané polyuretany pro ploché střechy jsou neustále velmi riskantním řešením.

Další podklady – odkazy:

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – I. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – II. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – III. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IV. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – V. – IZOLACE.cz

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VI. – IZOLACE.cz

 

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, IPA, Bitagit, Sklobit, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání.