DEFEKTY BUDOV 2019

/autor: /

Letos se již pojedenácté v Českých Budějovicích sešla vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala 28. listopadu 2019 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Mediálními partnery konference byly časopisy Střechy-Fasády-Izolace, Materiály pro stavbu a Konstrukce. Dále byly mediálními partnery internetové portály imateriály.cz a Izolace.cz.
Na začátku konference přivítala účastníky garantka konference prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Dále účastníky konference pozdravil rektor VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D. Následně promluvil předseda oblastní pobočky ČKAIT Ing. František Hladík. Ten se ve své řeči zaměřil na novelu stávajícího stavebního zákona a připravovaný nový stavební zákon platný od roku 2021. Na programu konference bylo ve třech blocích celkem 12 přednášek, které moderovali akademičtí pracovníci VŠTE. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na to, jaké možnosti Katedra stavebnictví nabízí pro projektanty, výrobce a realizační firmy v oblasti stavebnictví. Z hlediska účasti posluchačů byli na konferenci mimo jiné zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje a některých společností působcích v Jihočeském kraji. Mezi nimi je možné zmínit společnosti EUROVIA CS, a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. Jednání konference bylo zakončeno prohlídkou laboratoří Katedry stavebnictví a společenskou večeří, kde pokračovala bohatá diskuze mezi účastníky a přednášejícími.