SFS HUM-ID – systém detekce zatékání plochých střech

/autor: /,

Moderní technologie nás obklopují a stavebnictví není výjimkou. Zatékání do střech je noční můrou nejen investorů a majitelů nemovitostí, ale i realizačních firem. Novinka na českém trhu, systém detekce zatékání SFS HUM-ID, je moderní chytré řešení, které pracuje na bázi RFID technologie. Pomáhá najít vodu ve střeše jednoduše avšak velmi přesně. Dokáže tak předcházet ohromným škodám, ke kterým dochází kvůli pozdě odhalenému zatékání.

V dnešní moderní době se různé technologie stávají neodmyslitelnou součástí života. Chytré hodinky nebo chytré mobilní telefony máme s sebou na každém kroku a nikoho již ani nepřekvapí množství různých aplikací v nich, které nám pomáhají v mnoha oblastech – cestování, zdraví, sport, apod. Chytré technologie však také, čím dál více pronikají do našich domovů. Chytrá domácnost, která slouží majiteli podle jeho individuálních požadavků a představ, a přitom poskytuje vysoký komfort, bezpečí, přehled a významné provozní úspory již také není žádnou výjimkou.

Na českém a slovenském trhu se letos objevila novinka, která přináší chytrou technologii pro ochranu vaší střechy před závažným poškozením vodou, která se do střechy dostane zatékáním. Tento systém nazvaný HUM-ID je vhodný pro všechny typy plochých střech, všechny druhy tepelné izolace, různé druhy hydroizolace a dokonce i pro střechy zelené a přitížené. Systém je velice jednoduchý, skládá se pouze ze tří částí: senzoru (obr. 1), skeneru (obr. 2) a aplikace v chytrém telefonu (obr. 3). Aplikace se dá zdarma stáhnout z Google Play nebo App Store.

Obr. 1: Senzor

Obr. 2: Skener s telefonem

Obr. 3: Aplikace

Celý systém pracuje na bázi RFID technologie (Radio Frequency Identification). Radiofrekvenční systém identifikace je moderní způsob identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Je to systém, který navazuje na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Nespornou a také nenahraditelnou výhodou RFID čipů oproti čárovým kódům je skutečnost, že čtecí zařízení nemusí mít s čipem optický kontakt. A tato vlastnost dělá systém HUM-ID pro kontrolu zatékání do střešního pláště zvlášť atraktivní.

Senzory se vkládají se na spodní stranu tepelně izolačních desek. Do desek se vyřízne drážka o rozměrech cca 100x30mm a do ní se vloží senzory. Po položení desek tepelné izolace na parozábranu jsou senzory s parozábranou v kontaktu. Orientace senzoru je označena šipkou a tu je nutno dodržet (obr. 4). Senzory nevyžadují žádný externí zdroj napájení ani baterie, nepotřebují údržbu ani revize. Celý systém je velmi pružný a snadno se přizpůsobí jakémukoliv půdorysu. Množství senzorů se navrhuje individuálně podle typu projektu, požadavků investora a rozpočtu. Minimální množství je 1ks/4m2 a maximálně se neinstaluje více než 1ks/m2.

obr. 4: Osazení senzoru v desce EPS

Systém SFS HUM-ID detekuje rychle a přesně výskyt vody na parozábraně. Pokud skener najde mokrý senzor, není nutno takový senzor vyměnit za nový. Po opravě netěsnosti hydroizolace jej stačí pouze vysušit a znovu může být bezpečně instalován do střešní skladby. Po celou dobu životnosti střechy, zůstává tento systém plně použitelný. Životnost senzorů je cca 25 let.

Skener načítá (aktivuje) senzory přes různé vrstvy střešní skladby. Dokáže detekovat přítomnost vody ve střeše shora, aniž by bylo nutno tuto skladbu odstraňovat, abychom našli případné místo poruchy. V případě stabilizační vrstvy nebo vegetační vrstvy střešní skladby to oceníme ještě víc. Skener detekuje senzory přes vrstvu extenzivní zelené střechy až do tl. zeminy 25 cm, přičemž se v současnosti nejčastěji setkáváme se skladbami do 10cm.

Skenování. Po provedení hydroizolační vrstvy můžeme provést skenování – kontrolu stavu senzorů. (obr. 5). Při skenování pomalu procházíme celou střechu. Ruční skener načítá jednotlivé senzory a ty se v aplikaci na chytrém telefonu objeví jako zeleně zbarvené, pokud jsou suché. V případě, že se ve skladbě střechy vyskytuje mokrý senzor, skener ukončí načítání, celý displej se okamžitě zbarví do červena a skener začíná vyhledávat tento mokrý senzor. Mokrý senzor je následně označen a je určena jeho poloha. Výstupem z aplikace je pak krátká zpráva ve formátu pdf o stavu senzorů, která obsahuje počet načtených senzorů, počet suchých, případně mokrých senzorů. Tuto zprávu je možno okamžitě odeslat z chytrého telefonu e-mailem na jakoukoliv adresu. V aplikaci lze snadno ukládat jednotlivá skenování střechy a je možné sledovat historii provedených kontrol.

Obr. 5: Skenování zelené střechy

Celý systém je univerzální a velmi jednoduchý. Pro vlastní montáž senzorů není třeba žádné školení ani certifikace. Osadit senzory do izolačních desek nepředstavuje problém ani pro začínají firmy. Práci se skenerem si každý osvojí poměrně rychle. Systém pohlídá funkčnost střešního pláště po celou dobu její životnosti. Zejména tam, kde existují vysoké požadavky na spolehlivost střešního pláště (např. datová centra, zelené střechy, terasy, apod.) je SFS HUM-ID vhodným řešením.

Při poruchách u zatěžovaných střech je často velmi pracné a nákladné zjistit místo defektu hydroizolace. Mnohdy je nutné odstranit velkou plochu přitížené střechy (zemina, kačírek, atd.), aby byla detekovaná netěsnost nebo nějaká perforace hydroizolace. Schopnost systému SFS HUM-ID lokalizovat mokré senzory bez nutnosti odstranění vrstvy zeminy či kačírku představuje významnou úsporu nákladů a energie. Poskytne nám také jisté vodítko v tom, kde máme střechu rozebrat, abychom se dostali k případnému problému.

Nemalý přínos má systém SFS HUM-ID také pro vlastníky nemovitostí. Zejména při prodeji či převodu nemovitostí je kontrolní zpráva o stavu senzorů, případně historie takových kontrol pádným důkazem, že střecha je na takovém objektu v pořádku. A tato skutečnost zvyšuje cenu nemovitosti.

Co tedy můžeme získat se systémem HUM-ID od firmy SFS?
• Snadno aplikovatelný a použitelný systém
• Skenování, které okamžitě a přesně určí případné mokré senzory
• Systém opakovaně použitelný po celou dobu životnosti střechy
• Atraktivní systém pro prodej a převod nemovitostí

Zdeněk Borecký
Senior Technical Manager  | Key Account Manager

SFS Group CZ s.r.o., Division Construction
Vesecko 500, CZ- 511 01 Turnov
T +420 481 354 443 F +420 481 354 401 M +420 602 336 643
jaroslav.stok@sfs.biz,