Vodní kapsy

/autor: /,

Jedním z nebezpečných fenoménů nekvalitního provádění jsou „vodní kapsy“ v místech zesílení izolačního povlaku. Tyto kapsy vznikají v důsledku nedokonalého svařování v místech, kde může docházet k dotaci vody. Samozřejmě tato kapsa pak nemá odtok, pakliže ho někdo nevytvoří jehlou tak, jak je ukázáno na Obr. č. 1.

Obr. č. 1 – celkový pohled na napíchnutou vodní kapsu

Protože se tyto kapsy nachází v hydroizolaci, dochází v zimě k jejich zamrznutí a tím i zvětšení objemu vody, která je v těchto kapsách obsažena. Důsledkem pak je trhání svarů hydroizolační fólie.

Obr. č. 2 – detail netěsného svaru

Obr. č. 3 – detail provádění svaru

Neumětelské svařování je spojené s řadou různých signálů. Jedním z nich jsou stopy po svařování tak,  jak je uvedeno na Obr. č. 3, kde jsou přesně vidět tahy přítlačného válečku. Jedním z důsledků, tohoto špatného svařování, jsou pak i vodní kapsy (nebo také někdy vodní pytle).