FOAMGLAS® PERINSUL – tepelná izolace, která spolehlivě unese i rodinný dům

/autor: /
Trendem ve výstavbě rodinných domů je snižování jejich tepelných ztrát a výstavba tzv. nízkoenergetických nebo „pasivních“ domů. Souběžně se zvyšováním kvality tepelné izolace „obálky“ objektu vzrůstá význam odstranění pokud možno všech tzv. tepelných mostů. Jedním z nejvýraznějších tepelných mostů je spojení nosných stěn se základy. 
o1.jpg

Termovizní snímek tepelného mostu v patě stěny 


Význam odstranění tepelných mostů v nosných konstrukcích.

Jak lze jednoduše kvantifikovat velikost tepelných ztrát nosnými stěnami a příčkami, které stojí na studené základové desce? Například u domu s půdorysem 10*10 m (zastavěná plocha 100 m2) tvoří plocha obvodových stěn při jejich tloušťce 25 cm celou desetinu zastavěné plochy (4*10*0,25 =10 m2)!
Pokud projektant nebo investor důsledně neřeší přerušení tepelných mostů pod všemi stěnami, nemůže nikdy dosáhnout nízkých tepelných ztrát požadovaných pro nízkoenergetické či pasivní domy. 

o2.jpg

Vedle samotného úniku tepla se v místě tepelného mostu v zimním období výrazně snižuje teplota vnitřního povrchu konstrukce. Pokud teplota vnitřního povrchu konstrukce poklesne pod hranici rosného bodu, dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu. Choulostivým místem je již zmiňovaná pata nosné stěny, zejména pak místa styku dvou stěn – kouty. Vlhkost, která zkondenzuje v konstrukci a na jejím povrchu, vytváří ideální podmínky pro výskyt plísní. Plísně ve stavebních konstrukcích jsou nejen neestetické, ale především mají negativní dopad na hygienu prostředí.
o3.jpg

Tvorba plísně v chladném koutu 

Zcela ideálním řešením, které bez přerušení propojí tepelnou izolaci podlahy objektu s tepelnou izolací jeho fasády, jsou izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL. Nejen, že tepelná izolace obálky objektu zůstává i pod nosnými stěnami nepřerušená, nevznikají tepelné ztráty ani kondenzace v koutech, ale vodotěsné bloky PERINSUL chrání zdivo i před vzlínáním vlhkosti po dobu výstavby, kdy nechráněné zdivo často stojí ve vodě či ve sněhu. 

FOAMGLAS® PERINSUL

Pro výrobu bloků FOAMGLAS® PERINSUL jsou používány nejvyšší pevnostní třídy pěnového skla FOAMGLAS®. Letošní novinkou je, že bloky PERINSUL se vyrábějí ve dvou pevnostních třídách: 
  • S – Standard – CS ≥ 1600 kPa (pevnost v tlaku dle EN 826-příloha A) 
  • HL – High Load – CS ≥ 2750 kPa (pevnost v tlaku dle EN 826-příloha A) 
o4.jpg

Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL S a HL

Bloky izolace FOAMGLAS® jsou ve výrobně na ložných lících opatřeny asfaltovým zátěrem s nakašírovanou ochrannou zesilující vrstvou. Bloky mají standardní délku 450 mm a volitelné šířky, které odpovídají šířkám nejčastěji používaných zdících materiálů. Výrobní tloušťky bloků jsou od 50 do 150 mm, standardně 50 nebo 115 mm. Díky svému formátu a povrchové úpravě lze FOAMGLAS® PERINSUL ukládat do maltového lože stejně jako běžné cihly, pouze spáry se nemaltují a bloky se ukládají na sraz.
Pro návrh a použití bloků FOAMGLAS® PERINSUL jsou k dispozici nejen technické listy a specifikace výrobce, ale především ETA (Evropské technické schválení). V těchto dokumentech jsou uvedeny i přesné návrhové pevnosti v závislosti na typu použitého zdiva, tzv. fk = charakteristické pevnosti zdiva dle EN 1996-1-1 (Eurocode „Zděné konstrukce“). 
o5.jpg
Bloky PERINSUL se kladou oboustranně do maltového lože 


Izolační vlastnosti bloků PERINSUL

Hlavním účelem bloků FOAMGLAS® PERINSUL je odstranění tepelných mostů. Vedle vysoké a stálé únosnosti mají bloky FOAMGLAS® PERINSUL také velmi nízkou tepelnou vodivost (typ S l≤ 0,050 W/mK, typ HL – l≤ 0,058 W/mK).
Tepelná vodivost bloků PERINSUL je díky parotěsnosti a nenavlhavosti materiálu FOAMGLAS® v čase zcela neměnná. Velmi kvalitní tepelná izolace tak může dokonale propojit tepelnou izolaci podlahy a tepelnou izolaci obvodového pláště.
Použití bloků FOAMGLAS® PERINSUL není omezeno pouze na založení nosných obvodových stěn či příček, ale také na přerušení řady dalších staticky zatížených tepelných mostů (pod přizdívkami, pod atikami, pod balkónovými dveřmi, pod lokálními břemeny apod.). 

Více informací o blocích FOAMGLAS® PERINSUL naleznete na www.foamglas.cz v sekci konstrukční řešení.