Opět pražské stavební předpisy, a co dál

/autor: /
Dne 7. října 2015 se v sídle ČKAIT konalo setkání novinářů a odborníků nad v poslední době velmi diskutovaným problémem tzv.
pražských stavebních předpisů  aby
pomohlo vyřešit problém zejména technických požadavků na stavby v Praze.
Text návrhu nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívaní území a
technické požadavky, byl schválen narychlo bez možnosti přípomínkování a tedy
obsahoval nedostatky a chyby. Ing. Ladislav Bukovský proto uvedl hlavní
negativní dopady, výhrady a navrhl několik opatření pro zlepšení technických
požadavků na stavby. Celkové shrnutí setkání je uvedeno v tiskové zprávě, která je přiložena.
Jedním z vystupujících byl i odborník na oslunění a denní osvětlení doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. jehož tiskovou zprávu k dané problematice také uveřejňujeme.
ČKAIT se této problematice problematice věnuje dlouhodobě. Obdobné setkání proběhlo v únoru letošního roku z něhož byla také uveřejněna tisková zpráva.
  

tisk.png
text_pro_novinare.jpg

zdroj: ČKAIT, doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.