Fóliové izolace a úhelníky z poplastovaného plechu

/autor: /

Fóliové hydroizolace se přivařují k poplastovanému plechu, který tím pádem tvoří velmi významný konstrukčních prvek, zajišťující stabilitu celého hydroizolačního povlaku. Velmi významné jsou především dva momenty:

  1. Zesilující úhelník je přikotven do stavební konstrukce, to znamená, že napomáhá mimo jiné odolnosti fóliové hydroizolace vůči sání větru. Trhání působením sání mnohdy začíná právě u nefunkčních úhelníků.
  2. Zesilují úhelník zajišťuje stabilitu a odolnost fólie proti objemovým změnám. To znamená, že zabraňuje jejímu smršťování, resp. vlnění v ploše. Pro splnění této úlohy je velmi důležité, aby fóliová hydroizolace byla k úhelníku plně přivařena.

V některých případech se úhelníky nahrazují bodovým kotvením (nejde ovšem o korektní provedení). Toto řešení není vhodné, protože kotvy bodově namáhají fóliovou hydroizolaci a hrozí protržení fólie právě o toto mechanické kotvení.

Smrštěná fólie utržená od fóliového úhelníku, který je umístěn u paty atiky

Fóliové úhelníky je nutné aplikovat nejen do pravoúhlých tvarových změn podkladu, ale i do ostatních, kde je nutné zajistit spojení fólie s podkladními vrstvami střešního pláště.

Nedostatečné přivaření k úhelníku z fóliového plechu a ještě navíc bez možnosti dilatace

Kromě dramatického množství netěsností jsem na této střeše identifikoval absenci úhelníku z fóliového plechu, který by měl být umístěn u paty atiky

Absence úhelníků velmi negativně ovlivňuje životnost střešního pláště. Náhradní mechanické kotvení způsobuje bodové zatížení, jehož důsledkem může být mechanické poškození hydroizolačního povlaku – v důsledku sání větru.

Celkově je nutné konstatovat, že úhelníky a jejich správné provedení je velmi důležitým faktorem dlouhodobé životnosti a funkčnosti hydroizolačního povlaku. Musí být ukotveny tak, aby pevně fixovaly pozici hydroizolačního materiálu – fólie. Současně k nim musí být fólie kvalitně přivařena.

Nakonec připomeňme, že úhelníky by měly být umisťovány do všech tvarových změn, které se na střešních pláštích vyskytují.