Super díra (nejedna) – brutální poškození asfaltové hydroizolace

/autor: /,

Anotace:

K hydroizolacím je nutné se chovat slušně, jedině tak budou fungovat a budou vodotěsné. Příklad jednoho z nejbrutálnějších poškození, které jsem kdy viděl je na následujících obrázcích.

It is necessary to behave decently for waterproofing, this is the only way they will work and be waterproof. An example of one of the most brutal damages I have ever seen is in the following pictures.

Für die Abdichtung ist ein anständiges Verhalten erforderlich, nur so funktionieren sie und sind wasserdicht. Ein Beispiel für einen der brutalsten Schäden, die ich je gesehen habe, ist in den folgenden Bildern zu sehen.

 

Jsou stavby, na kterých záleží, a možná i víc, než záleží. Takové jsou velmi pečlivě projektovány a následně prováděny.

Takže kromě velmi dobrého projektu, který se blíží dílenské dokumentaci, vynikajícího provedení je nutné dbát i na vše ostatní co se na stavbě šustne. Je tam velmi důležitá odpovědnost všech zúčastněných, a to v celém procesu provádění od řídích pracovníků až po poslední řemeslníky.

Je zde jeden velký fenomén, který nám nyní chybí, vážení si práce druhých a to ve všech úrovních. To co je na následujících obrázcích je důsledkem právě toho nevážení si.

Díry v hydroizolaci, které jsou následně prezentovány vznikly neprosto brutálním transportem lešení z vrchních pater předmětného objektu, které pracovníci vyhazovali na hotovou hydroizolaci ještě navíc zakrytou násypem kameniva, tak jak je patrné na následujících obrázcích.

Obr. č.  1 – Identifikovaná díra, která byla pod vrstvou násypu kameniva

Obr. č.  2 – Díra prorazené v ochranné textilii 1000 g/m2 (to se dá jen velmi těžko prostřelit)

Obr. č.  3 – Geometrie mechanického poškození

Obr. č.  4 – Nejednalo se o unikátní poškození, ale děr tam bylo více, což je obvyklé

Obr. č.  5 – Průběh oprav, kdy bylo nutno vyrovnat i poškození podkladních vrstev

Na Obr. č. 4 je patrné ještě sekundární porušení asfaltového dvouvrstevného hydroizolačního povlaku, na Obr. č. 5 je jeho oprava a vyložení poškození podkladních vrstev přířezy asfaltové hydroizolace. Kromě těchto porušení je také vidět perfektně provedený podílný svar s naprosto rovnoměrným výtokem. Z toho je patrné, že mechanické porušení je důsledkem brutálního chování následných řemesel, v tomto případě lešenářů, kteří házeli jednotlivé prvky lešení z velmi vysoké výšky. Poškození je naprosto mimořádné. Nejhorší na tom je, že se k tomuto poškození nikdo nepřiznal a hledání děl bylo docela obtížné.

I na tomto případě je patrné, jak jsou důležité kvalifikované dozory, které sice nemají šanci vyloučit takovéto excesy, ale mohou je významně omezit. Samozřejmě je důležité motivovat všechny pracovníky, tak aby se chovali k ostatním ohleduplně a pomohli tak vyloučit takto brutální poškození hydroizolací, ale nejen jich.

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, zatékání, vady a poruchy, mechanické poškození, výztužná vložka, životnost, ochranná textilie.