INTEGRITANK® – moderní za studena aplikovaný nástřikový hydroizolační membránový systém speciálně vy

/autor: /

V současné době prožívá nejen u nás, ale i ve světe pozemní a podzemní stavitelství svou renesanci. Jsou to nejen nejmodernější výškové budovy se vším co k takovýmto budovám patří, ale také rozsáhlé podzemní stavby, jako jsou podzemní parkoviště a tunelové stavby silničních a železničních tunelů. Nedílnou součástí rozkvětu stavebnictví v těchto oblastech je i rozvoj systémů na ochranu těchto staveb. Jsou to různé ochranné nátěry betonových konstrukcí, nové systémy zateplování, zasklívání, vytápění apod. Co by však všechny tyto systémy byly platné bez té nejzákladnější a nejdůležitější ochrany stavby – ochrany proti zemní vlhkosti a stékající vodě. Jak všichni dobře víme, můžeme stavět sebelepší domy, mosty, tunely, ale nebudeme-li tyto stavby chránit proti vodě dlouho nám nevydrží ba co víc může dojít i k ohrožení lidských životů. Z těchto důvodů je vyráběna spousta různých nátěrových, stěrkových, fóliových, pásových systémů prioritně určených pro ochranu spodní stavby. Jistě jste se na svých stavbách s některým z nich setkali, ale řekněme si upřímně stále to není to pravé. Pokaždé se objeví nějaká záludnost na kterou nebyl ten který systém připraven, nebo ji neumí vyřešit. Proto se firma Stirling Lloyd se sídlem ve Velké Británii nenechala ukolébat stavem izolací dostupných na běžném stavebním trhu a od sedmdesátých let se věnovala výzkumu něčeho co dokáže odstranit nedostatky a nevýhody stávajících izolací. Tak jako u většiny svých produktů se obrátila o pomoc na své vývojové oddělení s jasným zadáním jak má nová izolace vypadat a co má zvládat. Vzhledem k tomu že již základní produkt existoval (ELIMINATOR®) nebyl konečný vývoj složitý. V poměrně krátkém čase byla světu představena nová izolace pro pozemní a podzemní stavitelství.Tou izolací je systém INTEGRITANK®.


INTEGRITANK® je  tekutá, plně reaktivní elastomerická membrána aplikovaná ve dvou vrstvách, založená na methyl-methakrylátových pryskyřicích, které velmi rychle tuhnou a vytvoří tuhou nepropustnou membránu. INTEGRITANK® je navržen tak, aby zabránil průsakům vody, olejů, sulfátů, chloridů solí, alkáliím, plynům a mnoha agresivním minerálním kyselinám. Při aplikaci nástřikem je možné aplikovat přes 2000 m2 za den. Vzhledem ke skutečnosti že ne vždy je možnost přístupu dostatečná pro aplikaci nástřikem, anebo se jedná o plochy malého rozsahu, byla vyvinuta i varianta pro tzv. ruční aplikaci.


INTEGRITANK® Vám nabízí výhody aplikace na různé typy povrchů, jako jsou betony, ocelové povrchy, cihelné zdivo a to jak na nové tak i na staré, kde plně přilne a vytvoří dokonalou hydroizolační membránu. V případě nových staveb je aplikovatelný již na sedm dní starý beton. Jednou z jeho největších výhod je aplikovatelnost v rozsahu teplot od -10°C do +40°C. Navíc je plně tyxotropní což velmi usnadňuje aplikaci na vertikální nebo šikmé plochy. Díky tomu že je systém INTEGRITANK® aplikován nástřikem za studena je samotná aplikace velmi rychlá a po vytvrzení, které proběhne do cca 45mm plně funkční. Z tohoto se odvíjí i další vlastnost tohoto systému, kterou je tolerance nerovností povrchu. Díky tomu že jedním z komponentů použitých při výrobě jsou methyl-methakrylátové pryskyřice dokáže INTEGRITANK® odolávat smršťování a hladce přemostí případné trhliny. Navíc díky těmto pryskyřicím je systém INTEGRITANK® certifikován pro použití v pozemním a podzemním stavitelství jako izolace aplikovaná bez ochrany. Co z toho vyplívá pro stavitele či projektanta? V první řadě snížení celkových nákladů na zhotovení stavby, protože odpadá potřeba budování složitých ochran izolace. INTEGRITANK® je plně odolný proti proražení a prorůstání kořeny. Ihned po jeho vytvrzení je možné ho zavést zeminou, štěrkem, další vrstvou betonu či zaplavit vodou. V případě vody je tu další výhoda. Tato izolace odpuzuje vodu už při samotné aplikaci a tak není problém ani případné zmoknutí ještě ne úplně vytvrzené izolace. Aplikaci je možno přerušit  kdykoli a následně pokračovat s přestříknutím cca 20 cm. Vždy dojde k dokonalému spojení již naaplikované izolace s nově nastříkanou. Takže je možno izolovat i dopředu tak jak umožňuje průběh a potřeby stavby. Díky použitým materiálům je zřejmé že systém INTEGRITANK® je zcela odolný působení UV, nebo přímého vlivu počasí. Nedochází u něho k degradaci ani křehnutí či jiným změnám tak dobře známým od jiných systémů. Proč se systém aplikuje ve dvou vrstvách ? Vzhledem k tomu že konečná tloušťka membrány je 3mm bylo by možné této tloušťky dosáhnout pouze jedním nástřikem. Ovšem to by jste se připravily o tu nejhlavnější výhodu, kterou je stoprocentní voděnepropustnost. Všichni kdo pracují s betonovými konstrukcemi vědí že beton dýchá. Nejvíce je to znát u mladých betonů. Po aplikaci první vrstvy se tedy zákonitě objeví tzv. výdechy nebo chcete-li pinholes. Samozřejmě můžeme se tvářit že se nic neděje, že je to vlastně v pořádku. Tyto malé dírky přece nemohou nikomu vadit. Ovšem u firmy Stirling Lloyd tomu tak není. Právě pro tento specifický jev betonových konstrukcí je systém INTEGRITANK® koncipován jako dvouvrstvý. Proto se po aplikaci první vrstvy a jejím vytvrzení  provede vizuální kontrola povrchu. Dojde k zapravení pinhols, které jsou viditelné a následuje druhá vrstva. Aplikací druhé vrstvy dojde k dokonalému překrytí všech případných i vizuálně neviditelných pinholes a je docíleno stoprocentní voděnepropustnosti. Důležitou součástí aplikace je příprava podkladu. O tom jak má probíhat již bylo napsáno hodně, navíc normy hovoří vždy jasnou řečí. Příprava podkladu pro systém INTEGRITANK® vyžaduje především dokonalé očištění od cementového mléka v případě betonových konstrukcí nebo rzi v případě ocelových konstrukcí. Nejčastějším způsobem přípravy podkladu je brokování/pískování  a v některých případech i vysokotlaký vodní paprsek. Jedná-li se o aplikaci na cihelné zdivo je nutné provést odstranění všech nesourodých částí, aby mohlo dojít k dokonalému přilnutí k podkladu. Před samotnou aplikací je vždy prováděna odtrhová  zkouška pro ověření kvality podkladu.Skladba systému:Shrnutí vlastností systému:
-aplikovatelnost na různé typy povrchů
-aplikace do minusových teplot
-tyxotropní
-chemicky a mechanicky vysoce odolný
-rychle tuhnoucí – do 45 min.
-aplikace za studena(materiál se neohřívá apod.)
-dvě barevně odlišené vrstvy pro kontrolu kvality práce a dodržování tech.postupů
-po vytvrzení ihned funkční izolace schopná zasypání, zabetonování apod.
-zcela odolný UV a povětrnostním vlivům
-snadné řešení všech detailů nástřikem
-snadné řešení dilatací systémy profilů a pružných tmelů firmy Stirling LloydPříklady užití:
-základy staveb
-podzemní stavby – podchody, tunely, ČOV, kanály, kolektory apod.
-ploché střechy – tzv. zelené střechy
-pochozí terasy
-lapoly
-lapače splavenin
-izolace opěrných zdí
-bazény
-propustky  i hotové prefabrikáty
-požární nádrže
-kalové jímky
-trativody a kabelovody