Jeden detail a jak je možné se na tom vyřádit

/autor: /,

Každý detail je nutné řešit odpovědně, resp. tak, aby dlouhodobě fungoval a nebyl zdrojem poruch.

Obr. č. 1 – Špatně navržený a provedený čtveratý prostup

Samozřejmě kromě špatně nařezané tvarovky, která by měla tento prostup utěsnit, chybí ve vrchní části sevření, které by zabránilo případnému sjíždění fóliové izolace z opracovávaného prostupujícího prvku.

Obr. č. 2 – Stav tmelu po 3 letech

Na tomto obrázku je patrný stav tmelu po třech letech expozici na UV, je patrné, že je nutné jej vyměnit. Tmely ve stavebnictví jsou velmi záludný prvek, kde mnohdy slyším, to se zatmelí, dotmelí a podobné výmluvy. Na tomto obrázku je jasně patrné, jak tmel vypadá po pár letech expozice. Na tento konstrukční fenomén je nutné dávat pozor, protože je nutné jej často vyměňovat. Výrazně doporučuji dbát na kvalitu tmelů a nešetřit na ni, ono se to vyplatí, protože, když tmel vyměňujete po 6 letech, tak ve srovnání s tím, co tam vydržel tři roky, můžete použít i dvakrát tak dražší a ještě ušetříte peníze za opakovanou práci s tmelením.

Poděkování:
Pan Přemysl Rut, kolega z A.W.A.L.u, mi poskytl uvedené fotografie i s odpovídajícím komentářem člověka, který jako řemeslník svými rukami prováděl střechy a velmi nerad se dívá na to, co nás bohužel potkává velmi často.