Konference Izolace 2014 – pohled odborného garanta

/autor: /
Na začátek zhodnocení bych jako odborný garant konference Izolace 2014 rád poděkovat všem, kteří se na konferenci zúčastnili a doufáme, že si odnesli cenné informace. Hned potom bych rád poděkoval všem přednášejícím, kteří udrželi kvalitu přednášek tak, aby přednášky měly posluchačům co říci a nebylo je možné kvalifikovat jen jako pouhou reklamu.

Program této konference byl úzce monotematický – šikmé střechy a jejich problematika, poruchy, ale také mimořádně zdařilé rekonstrukce. Díky přednášejícím, panu prof. Oláhovi, dr. Šutliakovi, Ing. Parysovi ale vlastně všem ostatním, se podařilo udržet, podle mého názoru výbornou odbornou úroveň všech přednášek. Je těžké srovnávat jednotlivé příspěvky a určitě každý si vybral svého favorita. Za sebe bych rád připomněl dvě z nich.

Kromě výše uvedených matadorů konferencí velmi oceňují výkon studentky Zuzany Jedličkové, která skvěle prezentovala svojí seminární práci o nebezpečnosti kun pro šikmé střechy. Zajímavé a výborně podané téma. Celkově tak přednáška podtrhla další nedílnou část konference, jejíž tradiční součástí je oceňovat nastupující mladou generaci. V rámci konference se již třetím rokem předávaly ceny Memoriálu Antonína Fajkoše za nejlepší studentské práce. Je to pro mne osobně, ale také pro celý tým velikou ctí, že si organizátoři této prospěšné akce vybrali právě konferenci Izolace jako místo pro předání cen.

acf80e8.png

Druhou byla přednáška, záměrně volena jako poslední, pana Ing. Martina Maršíka, která představila příklady (re)konstrukcí dřevěných krovovů, ale i jiných staveb ze dřeva. Z prezentovaných fotografií bylo jasné, že se jedná o řemeslné práce té nejvyšší možné kvality a že skutečné řemeslo naštěstí ještě nevymřelo. Na vloženém obrázku je vidět centrální dřevěná konstrukce altánu s ocelovými táhly, které jsou jediným nedřevěným spojovacím materiálem.

acf80ef.png

Ostatně, která přednáška byla ta nejlepší, budete moci posoudit sami. Přestože nebudeme schopni předat autentický přednes jednotlivých autorů, budeme je v následujících dnech a týdnech postupně uveřejňovat.(Viz Program konference Izolace 2014)

Věřím, že těm co na konferenci byli se program líbil a že se s nimi, ale nejenom s nimi potkáme příští rok na konferenci Izolace 2015.

Foto: 
archiv A.W.A.L. s.r.o.
Zuzana Jedličková
Ing. Martin Maršík