Válečkování spojů asfaltových pasů musí být prováděno s citem

/autor: /

Provádění hydroizolací by mělo být s láskou a citem. To platí i pro válečkování. Za obvyklé situace není nutné spoje asfaltových hydroizolací válečkovat.

Zkušený izolatér je schopen svařit spoje bez nutnosti použít přítlačný váleček. Ten se používá pouze jako pojištění svařovaných spojů. Nebezpečí při této činnosti je, že při přehřátí spojů se zatlačí ochranný posyp a váleček zanechá na povrchu stopy. Tyto stopy pak jsou negativní vzhledem k životnosti. Ochranný posyp je velmi důležitý při ochraně vlastní asfaltové izolační hmoty. Materiály modifikované SBS nejsou v primární hmotě odolné proti UV záření a je nutné je chránit právě hydrofobizovaným posypem.

Obr. č. 1 – V místě čárkovaných čar (směrem ke kraji pásu) jsou stopy po použití přítlačného válečku.

V červených kroužcích jsou místa, kde je stržen posyp v důsledku nadměrného válečkování. Současně na svarech není patrný výtok asfaltu, to znamená, že je zde riziko špatného provedení, nedostatečného svaření asfaltových pasů.

Obr. č. 2 – poškozený hydrofobizovaný posyp – a to nejen v místech přesahů

Kromě provádění může dojít k poškození posypu i při dalších stavebních pracích a stavebním pohybu po hydroizolačním povlaku. Proto je velmi vhodné hydroizolační povlak zakrývat. Čím lepší je ochrana hydroizolace tím lépe. Optimální ochrana je např. kontinuální ochrana dřevotřískovými deskami nebo obdobnými materiály.

Na Obr. č. 2 je patrné poškození asfaltových pasů, které vzniklo spíše v důsledku ne zcela korektního provádění.

Obr. č. 3 – U tohoto svaru není stopa po přítlačném válečku a zde je patrný také dostatečný výtok asfaltu.

Na Obr. č 3 je řádně provedený svar, kde při provádění nebyl poškozený hydrofobizovaný posyp a současně je patrný dostatečný výtok asfaltu. Tak by měl vypadat řádný spoj.