Konference Izolace 2021 – webinář – v číslech a obrazech

/autor: /, ,

Již po dvaadvacáté jsme se stali hlavním mediálním partnerem odborné konference Izolace, letos na téma

„Izolace a konstrukční detaily plochých střech“.

Ovšem poprvé proběhla tato konference netradičně. Jako webinář. Sálem nebyl sál v pražských Letňanech, nýbrž kancelář pořádající společnosti A.W.A.L. s.r.o., odkud probíhalo živé vysílání. Účastníci webináře seděli za svými počítači doma nebo ve svých kancelářích. Přednášející přišli a prostřídali se v kanceláři pořádající společnosti nebo byli ke konferenci připojeni vzdáleně. Jindy společenská událost proběhla online.

Rádi bychom vám konferenci přiblížili prostřednictvím čísel a obrazu:

Datum konání konference: 4. 2. 2021
Ročník konference: 22.
Počet sedadel: 1 pro přednášejícího, 2 pro techniky, 1 pro předsedajícího
Počet účastníků: v jeden čas 136 přihlášených k živému vysílání (167 registrovaných účastníků)
Počet přednášejících: 18 /z toho 6 vzdáleně/, 2 ve spolupráci s Ing. Novotným, Ph.D.
Počet obchodních partnerů: 9
Počet mediálních partnerů: 5
Počet techniků: 2
Počet fotografů: 1
Počet oceněných osob: 2 Řád zlatého hořáku, 1 Malovaný kontrolní háček, 12 Memoriál A. Fajkoše

Odborný garant konference Izolace 2021:
Ing. Marek Novotný, Ph.D., A.W.A.L. s.r.o.

ve spolupráci s předsedajícími:

s panem profesorem Ing. Jozefem Oláhem, PhD.
s paní docentkou Ing. Šárkou Šilarovou, Csc.
s panem docentem Františkem Kulhánkem, CSc.
s panem inženýrem Eduardem Schilhartem, CSc.

Organizační garant konference Izolace 2021 a fotograf konference:
Kateřina Zelená

Technický poradce a technik celého webináře konference Izolace 2021
Ing. David Najman se synem Matoušem

Hlavní mediální partner konference:
Izolace.cz
Další mediální partneři konference:
Střechy, fasády, izolace
Střechy Praha s.r.o.
Materiály pro stavbu
Konstrukce Média
TZB-info

Pořadatel konference:
A.W.A.L. s.r.o. – expertní a projektová kancelář, Eliášova 20, 160 00 Praha 6

Záštita:
ČKAIT
ČSSI

Program celoživotního vzdělávání:
ČKAIT
ČKA

Ve spolupráci:
ČVUT
Cech strechárov Slovenska
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Memoriál Antonína Fajkoše

Hlavní partner konference:
ROCKWOOL, a.s.

Partneři konference v abecedním pořadí:
AXTER CZ s.r.o.
DEHTOCHEMA TN, a.s.
Fatra, a.s.
GUARDIAN, s.r.o.
Pittsburg Corning CZ, s.r.o.
Saint Gobain Construction Products CZ, divize Weber
Shöck-Wittek s.r.o.
TOPWET s.r.o.

technická příprava před začátkem

kamera a vzdálené připojení do Cechu strechárov Slovenska funguje

Konferenci zahajuje pan inženýr Novotný, Ph.D. se vzdáleně připojenými: prof. Ing. Oláhem, Ph.D., doc. Ing. Šilarovou, CSc. a doc. Ing. Kulhánkem, CSc. a pokračuje se svou přednáškou: „Pochozí okna – světlíky v pochozím střešním plášti“.

Následuje přednáška paní docentky Ing. Šárky Šilarové, CSc.  (vzdáleně připojené) – „Spolehlivé detaily střech s povlakovými izolacemi“.

 

Přednášející, kteří přišli na živé vysílání do kanceláře A.W.A.L.u – zleva Ing. Luboš Káně, Ph.D., Ing. Roman Vomlel
a odborný garant konference Izolace 2021 Ing. Marek Novotný, Ph.D..

U stolku v chodbě se ladily přednášky a spojení se vzdáleně připojenými přednášejícími.

pan inženýr Luboš Káně, Ph.D. u své přednášky – „Konstrukční detaily ve stavební knihovně DEK“

Následuje přednáška vzdáleně připojeného pana inženýra Jana Plachého, Ph.D. v zastoupení firmy Dehtochema TN, a.s. „Detaily plochých střech z asfaltových pásů – kruhový prostup“

 

Ing. Roman Vomlel přednášel za firmu Metrostav, a.s. svůj „Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima generálního dodavatele“

Následuje přednáška pana inženýra Petra Jůna z firmy AXTER CZ s.r.o. „Konstrukční detail pohledem výrobce Axter“

 

Pan inženýr Doležal z firmy IzoDol s.r.o. přednášel na téma: „Pohled na konstrukční detaily plochých střech očima izolatérské firmy“

Ing. Jiří Doležal

 

v přátelském rozhovoru – pan Ing. Hubert Ertelt a Ing. Eduard Schilhart, CSc.

A máme tu vyhlášení výsledků 10. ročníku studentské soutěže Memoriál Antonína Fajkoše. To proběhlo vzdáleně povídáním pana profesora Oláha a pana inženýra Plachého. Výsledky soutěže najdete zde.

 

„Řád zlatého hořáku“ letos předán pošesté

Předání ocenění „Řádu zlatého hořáku“ – jako tradičně předává Ing. Marek Novotný, Ph.D., pár slov o tomto ocenění pronese pan profesor Oláh, Ph.D. Držiteli pro tento rok se stali Ing. Ivan Misar, Ph.D. a Ing. Luboš Káně, Ph.D.

zleva oceněný Ing. Ivan Misar, Ph.D., Ing. Luboš Káně, Ph.D. a Ing. Marek Novotný, Ph.D. cenu předávající

Ocenění „Malovaný kontrolní háček“ převzal pan Martin Dvořák –  mladý šikovný izolatér.

První přednáška odpoledního bloku – pan Ing. Hubert Ertelt ze společnosti Bauder, s.r.o. – „Detaily plochých střech německého výrobce a nové trendy v navrhování střech“

Následuje vzdálená přednáška pana inženýra Libora Bednáře ze společnosti Fatra, a.s.
„Konstrukční detaily fóliových plochých střech pohledem dlouhé tradice Fatry na českém trhu“

 

Také občerstvení nebylo tradičně konferenční. Ale bylo výborné. Pan inženýr Schilhart si pochutnává na tlačence s cibulí a octem. Ke kávě pak následoval výborný koláč.

Pan Petr Epstein ze společnosti ROCKWOOL, a.s. – hlavní partner konference Izolace 2021 – se po přestávce na oběd chystá na svou přednášku „Význam spádování plochých střech a výběr funkčního systémového řešení“.

pan Petr Epstein, ROCKWOOL, a.s.

Pan inženýr Vychytil ze společnosti Pittsburgh Corning CZ, s.r.o.  přednáší o pěnovém skle FOAMGLAS v přednášce „Pěnové sklo Foamglas®, tepelná izolace, která může zvýšit hydroizolační spolehlivost střechy“

Ing. Jan Vychytil, Pittsburgh Corning CZ, s.r.o.

Přednášku společnosti FIBRAN s.r.o. na téma extrudovaný polystyrén, tepelná izolace s benefitem ochrany přednášel Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Pan Jan Dvořák z firmy TOPWET s.r.o.  před zahájením své přednášky „Konstrukční detaily a prefabrikované prvky“

Bc. Jan Dvořák, TOPWET s.r.o.

Následuje vzdálená přednáška pana Josefa Frodla z firmy Guardian s.r.o. „Mechanické kotvení a jeho vliv na konstrukční detaily“ a na ni navazuje přednáška taktéž vzdáleně připojeného pana Ing. Jaroslava Štoka z firmy SFS Group CZ s.r.o.  „Pasivní a aktivní kontrola střešních plášťů“.

 

Pan inženýr Jan Vopička z firmy Schöck-Wittek si s účastníky povídá o přerušení tepelného mostu v místě atiky.

Konferenci uzavírá přednáška pana inženýra Petra Müllera ze společnosti Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ s.r.o., „Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailu, pomocí PUR tekuté membrány“ přednesená panem inženýrem Markem Novotným, Ph.D.

Webinář je u konce a pořadatel je s výsledkem spokojen..

… a protože „bez práce nejsou koláče“, pořadatel již chystá téma konference ročníku 23. v únoru roku 2022.

Těšíme se za rok, nejlépe v konferenčním sále, společně s vámi osobně.

Za redakci Izolace

Kateřina Zelená

foto: autor