Konference Regenerace bytového fondu se pomalinku blíží

/autor: /

Rádi bychom vás upozornili na zajímavé body programu celostátní odborné konference
REGENERACE BYTOVÉHO FONDU, jejíž 6. ročník proběhne ve dnech 9. – 10. listopadu 2010 v Hradci Králové.
Zvláštní pozornost je věnována těmto tématům:
Závěry z kontrol podkladů a žádostí o dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel (přednáší zástupci SFŽP a SFRB)
Budoucnost dotačních titulů využívaných k regeneraci bytového fondu
Novelizace norem vztahujících se k oknům a vnějším dveřím (ČSN EN 14351-1+A1), připravované normě k provádění ETICS, atd.
Technická řešení pro památkově chráněné objekty
Do programu je zařazeno 40 přednášek !
Program a další informace naleznete zde. Kontaktní osoba: Miroslav Bezouška – organizační garant konference, info@regeneracebytovehofondu.cz.
Uzávěrka přihlášek je již 2. listopadu.
Zvýhodněné vložné pro členy ČKAIT, ČSSI, AEA, ČKA a další osoby již od 1000,- Kč vč. DPH
Loňský ročník se s návštěvností 450 osob stal největší odbornou akcí zaměřenou na problematiku regenerace bytového fondu v ČR.


Redakce