Stavokonzult uzavírá přihlášky na seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí, 21. a 22.10.2010

/autor: /

Dovolujeme si vám připomenout blížící se jubilejní V. ročník celostátního odborného semináře „Otvorové výplně stavebních konstrukcí “, který pořádá společnost Stavokonzult společně s TZÚS Praha, s.p., pod odborným vedením paní ing. Ivety Jiroutové.
Celostátní odborný seminář se  koná ve dnech 21. – 22. 10. 2010 v Hradci Králové v KC Aldis. Seminář je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím.
Během akce bude předán 1. certifikát a značka ,,Osvědčeno pro stavbu“ vydaná Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.
V rámci jubilejního ročníku pro vás organizátoři připravili bohatý večerní  program s živou hudbou.
Důležité upozornění :
Do 15.  října 2010 – uzávěrka přihlášek k účasti na seminář
Přihlášky naleznete ke stažení na webu : www.stavokonzult.cz


 


Redakce