Konstrukční detaily a prefabrikované prvky

/autor: /, , ,

Dalším příspěvkem, který zazněl na konferenci Izolace 2021, jsou Konstrukční detaily a prefabrikované prvky v podání pana Jana Dvořáka ze společnosti Topwet s.r.o.

Důležitost věnovaná konstrukčním detailům na stavbách je známá všem. Přesto se velice často stává, že je to jeden z nejvíce opomíjených bodů při realizaci. Jasný cíl, precizní systémové řešení konstrukčního detailu, je tady s námi již dlouhé roky a přesto se ho v mnoha případech nedaří pokořit.

Detail – alfa a omega správného návrhu

To, jak detail ovlivňuje správnost návrhu, jistě víme. Od technického dozoru, marně odkazujícího na vyhotovený detail a poslouchajícího, že předák izolatérů je dnes výjimečně na jiné stavbě. Přes izolatéry marně se dožadujíc rozkresleného detailu, poslouchajíc, že detail vyhotoven byl, ale je nejspíše založen v jiném paré. Až po soudní znalce, snažíc se zachránit to, co všichni považují za ztracené a nadále posouvajíce hranice své fantazie a schopností. Však si to musíme připomínat po celou dobu profesní kariéry.

Proto musíme být orientovaní na detail. Obzvláště my, v oboru hydroizolací, v jednom z nejvíce exponovaných míst náchylných na špatný návrh s dopadem na funkčnost stavebního díla.

Prefabrikovaný prvek

Co je na celé situaci nejzajímavější je to, že spoustě situací se dá naprosto elegantně vyhnout. Dost často je to právě správným využitím prefabrikovaných prvků právě v detailech.

V dnešní době již použití prefabrikovaných prvků v detailu není otázkou objevu svatého grálu. Výrobců a dodavatelů prefabrikovaných prvků je v dnešní době dostatečné množství. Článků, prokliků a všech možných reklamních toků, využívající moderní technologie je nepřeberné množství. Proč toho tedy nevyužít? Vždyť výrobci s vývojem nespí, ba se přímo předhánějí, kdo více usnadní život řemeslníkovi.

Byť se na první pohled zdá, že prefabrikovaný prvek Vám detail prodražuje, tak v rámci celku to je naopak. Cena prefabrikovaného prvku je minimální oproti částce za sanaci vzniklých problémů. Podpora ze strany výrobců se drží na vysoké úrovni.

Pojďme si nejprve definovat, co je základem takového prefabrikovaného prvku.

Prefabrikovaný prvek je hojně se vyskytující detail, který se na stavbě ne zcela dobře opracovává, je na něj kladen vysoký požadavek na kvalitu provedení a jednoznačně s ním realizační firmy ztrácejí nejvíce času.

Praktické využití prefabrikovaných prvků v detailech

Pojďme se podívat na několik ukázkových příkladů, kde mohl být využitý prefabrikovaný prvek a pro porovnání příklad s vhodným prefabrikovaným prvkem.

V prvním příkladu si ukážeme detaily opracování prostupu pomocí detailové folie – obr. 1 a 2, jednou i bez detailové folie – obr. 3, vždy za značné představivosti řemeslníka.

Obr. 1 – špatné opracování prostupu pomocí detailové folie

Obr. 2 – opět špatné opracování prostupu s pomocí většího množství detailové folie

Obr. 3 – opracování prostupu jde i bez detailové folie

V následujícím obrázku – obr. 4, je vidět bezproblémové opracování prostupu přes hydroizolační vrstvu pomocí prefabrikovnaého prvku (TOPWET – TWOT 11/300). Izolatér si v tomto případě ušetřil čas, spousty budoucích problémů a hlavně jeho práce vypadá reprezantativněji.

Obr. 4 – správné opracování prostupu pomocí prefabrikovaného prvku (TOPWET – TWOT 11/300)

V dalším detailu si ukážeme systémový prostup pro kabely v ploché střeše. I zde je vidět, že je třeba i tyto detaily domýšlet a v ideálním případě využívat prefabrikovaných prvků.

Na obr. 5 je vidět využití kabelové chráničky, ještě navíc bez UV stability. Kabelová chránička už jen z principu své ohebnosti vnáší do spoje dynamické namáhání a velmi často nastane rozpadnutí spoje mezi chráničkou a prostupem. V tomto případě je to ještě podpořeno rozpadem za pomoci UV záření.

Obr. 5 – kabelový prostup bez UV stability

Na dalších obrázcích (obr. 6 a 7) vidíte správně provedený kabelový prostup, kde nehrozí žádné dynamické namáhí od pohybující se chráničky a prvek je plně UV stabilní.

Obr. 6 – kabelový prostup splňující ČSN (TOPWET – TWP)

Obr. 7 – prefabrikované prvky (TOPWET TWP a TWOP)

Závěr

Jak je vidět na výše uvedených příkladech, prefabrikované prvky nám přinášejí mnoho výhod, Mezi výhodami jasně vystupují jednoduchost a správnost provedení detailu, rychlost aplikace a v neposlední řadě vypadá odvedená práce výrazněji profesionálně.

Proto se nebojme používat prefabrikovaných prvků na stavbách.

Jan Dvořák

TOPWET s.r.o., nám. Viléma Mrštíka 62, Ostrovačice, jan.dvorak@topwet.cz