Konstrukční řešení dilatace rampy s přímo pojížděnou izolací PMMA

/autor: /,

Anotace:

Dilatační uzávěry jsou snad nejkomplikovanějším konstrukčním detailem a zejména u přímo pojížděných konstrukcí – ramp, střešních parkovišť.

Expansion joints are perhaps the most complicated construction detail and especially for directly driven structures – ramps, roof parking lots.

Dehnungsfugen sind vielleicht das komplizierteste Konstruktionsdetail und besonders bei direkt befahrenen Bauwerken – Rampen, Dachparkplätze.

Dilatační uzávěry jsou asi nejdůležitějším konstrukčním prvkem u stavebních konstrukcí a dilatační uzávěry u pojížděných konstrukcí s pojížděnou hydroizolací patří k tomu nejsložitějšímu.

Na Obr. č. 2 je technické řešení tohoto dilatačního uzávěru v pojížděné hydroizolací rampy. Na následujících obrázcích je skutečné provedení, kdy na Obr. č 4 je dilatační uzávěr i v římse rampy, kde je vyřešena bez krycího plechu.

Pro návrh a provedení takovéhoto konstrukčního detailu platí velké množství podmínek, které je nutné splnit. Kromě nutnosti neustálé kontroly a udržování je nutné dbát na maximální dovolené zatížení (tj. deformaci podkladní konstrukce).

Příhoda z tvrdého života soudního znalce:

Jedno dne jsem byl konfrontován s nefunkčním izolačním systémem parkoviště, a to včetně přístupových ramp. Jednalo se o obvyklé parkoviště s obvyklou únosností. Tedy určené pro pojezd osobních vozidel. Tj. cca do 2 – 3t. Tyto prostory byly čištěny traktorem takovým jako je na následujícím obrázku. Tedy s výrazně větší hmotností. Je jasné, že tato činnost zanechala na střeše významné stopy, které v konečné fázi znamenaly konec vodotěsnosti tohoto parkoviště.  Naštěstí dodavatel stavby měl v manuálu pro užívání i systém odstraňování sněhu, takže vady a poruchy nepadly na jeho hlavu, ale moc nechybělo.

Obr. č.  1 – Obvyklé traktory tohoto typu na odstraňování sněhu mají hmotnost mezi 6 – 10 t

Obr. č.  2 – Technické řešení dilatace v pojížděné rampě – toto řešení je zpracováno pro hydroizolační povlak na bázi PMMA (polymetylmetakrylát a zde je použit materiály od firmy Triflex)

 

V modrém oválu je velmi důležitá informace, která říká, že tento konstrukční detail je nutné pravidelně udržovat a kontrolovat. Tmely jako takové mají omezenou dobu funkčnosti a je nutné je doplňovat, nebo vyměňovat podle potřeby a to tak, aby neustále plnily svojí izolační funkci, tj. aby těsnily.

  1. Dilatační uzávěr musí být kryt konstrukcí, materiálem, který má takové technické vlastnosti, které vydrží očekávané technické namáhání a současně bude mechanicky chránit velmi citlivý konstrukční detail, který je nesmírně namáhán při běžném provozu. Zde byl zvolen nerezový plechy, která je mechanicky kotven a současně vlepen do hydroizolace.
  2. Univerzální princip dilatací – lyra – která umožňuje vzájemných pohyb sousedících konstrukčních prvků. Zde je nutné dbát na to, aby tmel byl kompaktní. Tj. nesmí se zde vykytovat místa, která budou potrhaná nebo oddělená od jednotlivých částí dilatace. V tomto případě je nutné tmelovou výplň opravit.

Obr. č.  3 – Dilatační uzávěr provedený podle detailu na Obr. č. 2

Obr. č.  4 – Pohled na dilataci včetně technického řešení dilatace v římse rampy

 

Konstrukční řešení pojízdných hydroizolací na rampách, nebo parkovištích je velmi náročné a vyžaduje perfektní zvládnutí izolatérského řemesla.

Mnohdy se proklamovalo, že stěrkové izolace jsou jednoduché na aplikace atd. Naopak provedení vodotěsných izolací je mimořádně náročné. Základní náročnost spočívá v kombinaci teplot a vlhkostí vzduch a podkladu. Na těchto hodnotách závisí míchání stěrkové izolace a následné nanášení, které musí předepsané parametry bezpodmínečně splňovat.

V případě nedodržení předepsaných technologických parametrů dochází k vzniku poruch – zejména jsou nebezpečné puchýře, které vznikají v důsledku obsahu vody v podkladní konstrukci. Tedy pro úspěšnost stěrkových izolací je asi nejdůležitější, aby podkladní vrstvy byly v požadovaném vlhkostním stavu, což je nutné neustále měřit, tak aby byly dodrženy požadavky výrobce.

 

Zdroje: Archiv autora, resp. podklady firmy A.W.A.L., s.r.o., projektanta a firmy IzoDol, s.r.o., která tyto izolace prováděla

 

Klíčová slova:

Provozní, pojízdná, plochá střecha, ploché střechy, izolace, stěrková, stěrkové hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, životnost, mechanické kotvení, ochranné vrstvy