MEMORIÁL ANTONÍNA FAJKOŠE

/autor: /

Soutěž pořádá časopis Střechy-Fasády-Izolace na památku zesnulého Doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc., který byl uznávaným mezinárodním odborníkem na problematiku plochých i šikmých střech. Byl členem vědecké rady Evropské společnosti pro výzkum střech, přednášel doma i v zahraničí (mimo jiné i na konferencích Izolace), publikoval v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských skript, katalogů a knih. Provozoval také znaleckou kancelář jako soudní znalec se zvláštní specializací na střechy. Především to však byl charismatický člověk s obrovskou energií. Jeho smysl pro férovost, rovný charakter, objektivnost, zápal pro obor a pochopení v rovině profesní i osobní byly obdivuhodné.

Byl také výtečným pedagogem, jehož přednášky byly tak jedinečné, že na ně chodili studenti i ze starších ročníků, kteří je již v minulosti absolvovali. Na jeho přednáškách totiž platilo, že co slovo vyučujícího, to perla. Proto je soutěž určena právě studentům, kterým se docent Fajkoš celý život věnoval. Jejím posláním je vyhledávat talentované studenty a podnítit jejich zájem o nové vědomosti, dovednosti vědecky pracovat, tvořivě využívat poznatky současné vědy a posilovat jejich schopnosti řešit teoretické a praktické problémy spojené se střechami. Studenti byli vybráni také jako vhodná skupina zpracovatelů nových myšlenek, která je nezatížená komerčním vnímáním a může na střechy přinést neotřelý pohled.
Do prvního ročníku se se svými pracemi přihlásilo celkem 21 studentů ze šesti vysokých škol České i Slovenské republiky. Soutěží ve třech kategoriích, a to:


  • Nejlepší práce

  • Nejlepší výkres střechy

  • Nejzajímavější detailPodmínkou účasti v soutěži bylo jednak téma „Střechy“ a pak také termín vyhotovení práce mezi 11. 6. 2008 a 11. 6. 2011.


Přihlášené práce hodnotila odborná porota ve složení Ing. Gabriela Fajkošová, Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. (STU Bratislava), Ing. Tomáš Petříček (VUT Brno), Ing. Josef Remeš (VUT Brno), Josef Krupka (znalec v oboru střech) a Ing. Alena Georgiadisová (redakce Střechy-Fasády-Izolace).


Memoriál si klade za cíl přispět k popularizaci oboru střech a vyprofilování nových osobností a znalců v tomto oboru. S těmi, kteří byli vybráni jako nositelé tohoto předpokladu, se můžete seznámit při slavnostním vyhlášení výsledků Memoriálu Antonína Fajkoše na konferenci Izolace (8. února 2012 v Praze Letňanech). Vítězné práce budou zveřejněny v časopise Střechy-Fasády-Izolace.