Nová generace balkonových vpustí odvodní spolehlivě každou malou plochu

/autor: /, ,

Balkonové vpusti systémově řeší odvod vody z balkonů různých skladeb. Novinkou společnosti Topwet pro rok 2019 jsou nejnižší vpusti na trhu s uceleným systémem doplňků. Tyto doplňky lze použít na balkonech se stěrkovou hydroizolací, s drenážní vrstvou, pochozí střešní fólií i s vrstvou kačírku.

Společnost Topwet se při vývoji a výrobě nových balkonových vpustí a doplňků plně inspirovala požadavky zákazníků. Zaměřila se proto na zjednodušení instalace a rozšíření kombinací pro snazší řešení všech typů balkonů. Nová generace balkonových vpustí z pevného, tvarově a UV stabilního polyamidu PA6 je vhodná pro odvodnění menších ploch. Díky své výšce, která je u svislé varianty vpusti pouhých 120 mm a u vodorovné jen 61 mm, patří balkonové vpusti Topwet mezi nejnižší na trhu. Svislá i vodorovná varianta je k dispozici ve jmenovité světlosti DN50, pomocí redukce i v DN75. Napojení na vpusť je vhodné HT potrubím přes těsnící kroužek v hrdlovém spoji. Pro spolehlivé odvodnění i v zimních měsících si mohou zákaznici pořídit variantu s integrovaným vyhříváním. Montáž nových vpustí se vyznačuje také minimálním prostorem pro vznik chyb. Například nejčastějšímu problému – nedokonalé těsnosti spoje vznikající především u spojů se svěrnými přírubami, kde může docházet k přetažení nebo nedotažení šroubů – předchází nové balkonové vpusti Topwet integrovanými manžetami. Ty jsou pevně zalisovány mezi tělo vpusti a horní přírubu. Jednotlivé příruby jsou pevně spojeny svařením pomocí ultrazvuku, čímž se spoj stává 100% vodotěsný. Zákazník má na výběr ze široké nabídky materiálů hydroizolací, případně může dodat vlastní manžetu.

ŠIROKÁ NABÍDKA DOPLŇKŮ
Všechny doplňky balkonových vpustí Topwet se dají vzájemně kombinovat a spojovat pomocí těsnící gumičky, která zajistí dostatečně pevný rozebíratelný spoj. Vhodnou kombinací doplňků lze snadno odvodnit nejběžnější druhy balkonových skladeb. Například balkonový nástavec s mřížkou z nerezové oceli TW BAL o velikosti 100 × 100 mm je možné zkrátit až na 10 mm. Kdo potřebuje naopak nástavec zvětšit, může použít odvodňovací kroužek či kroužky TW ODK BAL o velikosti 25 mm. V kombinaci s plochým pochozím košem TW PLK BAL lze sestavit libovolně vysoký ochranný koš. Nástavec TW BAL STE je vhodný pro dlažbu a je rovněž osazen nerezovou mřížkou o rozměru 100 × 100 mm. Lze ho upravit na minimální výšku 10 mm.
Pro různé skladby balkonů
Každá skladba balkonu vyžaduje jiné využití vpustí a doplňků. Mezi čtyři nejčastější kombinace patří:
1. Skladba balkonu s drenážní vrstvou – Spolehlivý odvod vody zajisti kombinace balkonové vpusti s integrovanou manžetou a balkonovým nástavcem s mřížkou. Mezi vpustí a nástavcem se osadí odvodňovací kroužek, který odvede nahromaděnou vlhkost z drenážní vrstvy.


2. Skladba balkonu s lepenou vrstvou – Na balkony s lepenou dlažbou na stěrkové hydroizolaci je vhodné použít balkonový nástavec s upraveným rámečkem. Rámeček vyčnívá o 10 mm, což odpovídá výšce lepidla s dlažbou. Lze ho výškově upravit dle vrstvy hydroizolace a je osazen mřížkou z nerezové oceli.


3. Skladba balkonu s pochozí střešní folií – U nejběžnější skladby zakončené hlavní hydroizolací (PVC, asfaltový pas, TPO/FPO folie atp.) postačí balkonová vpusť v kombinaci s plochým pochozím ochranným košem. Ten vydrží zatížení až 300 kg, tedy běžné zatížení bez dopravního provozu.


4. Skladba balkonu s vrstvou kačírku – Na střechy opatřené kačírkem či jiným přitěžujícím souvrstvím lze použit plochy pochozí koš opatřeny o balkonové odvodňovací kroužky. Touto kombinací vznikne perforovaný ochranný koš, jehož velikost se urči množstvím odvodňovacích kroužků podle výšky kačírku. S volbou vhodné kombinace balkonové vpusti a doplňků pro vaši stavbu Vám rádi poradí odborníci technické podpory společnosti Topwet. K dispozici jsou na telefonním čísle +420 777 701 241 nebo e-mailu podpora@topwet.cz.

Ing. Jakub Sedlák
technik společnosti Topwet, s. r. o.