Nové normy 01/16

/autor: /
Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2016. 


VYDANÉ ČSN
ČSN EN 1263-1 (73 8114) 
kat.č. 99239 
Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
Vydání: Leden 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1263-1 (73 8114) Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody; Vyhlášena: Srpen 2015 


ZMĚNY ČSN


ČSN EN ISO 5349-2 (01 1406) 

kat.č. 99060 
Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce – Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě
Vydání: Září 2002
Změna A1; (idt ISO 5349-2:2001/Amd.1:2015)
Vydání: Leden 2016
Podrobnosti z ÚNMZ
 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN ISO 25619-2 (80 6159)
 
kat.č. 98688 
Geosyntetika – Zjišťování chování při stlačování – Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování; EN ISO 25619-2:2015; ISO 25619-2:2015
Platí od 2016-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 25619-2 (80 6159) Geosyntetika – Zjišťování chování při stlačování – Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování; Vydání: Listopad 2009