Nové normy 04/2021

/autor: /
Dne 8. dubna 2021 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/21) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2021.
VYDANÉ ČSN
ČSN EN ISO 3740 (01 1603)
 kat.č. 512175
Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem; (idt ISO 3740:2019); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 3740 (01 1603) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro užití základních norem; Vyhlášena: Říjen 2019
ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605)
 kat.č. 512198
Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti; (idt ISO 3743-2:2018); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605) Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 2:
Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti; Vyhlášena: Březen 2020
ČSN EN ISO 1460 (03 8561)
 kat.č. 512305
Kovové povlaky – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech – Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti; (idt ISO 1460:2020);
Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 1460 (03 8561) Kovové povlaky – Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech – Vážkové stanovení plošné hmotnosti; Vydání: Leden 1997
ČSN EN ISO 15607 (05 0311)
kat.č. 512164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla; (idt ISO 15607:2019); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla; Vyhlášena: Duben 2020
ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312)
 kat.č. 512166
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; (idt ISO 15609-1:2019);
Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; Vyhlášena: Duben 2020
ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312)
 kat.č. 512165
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; (idt ISO 15609-2:2019);
Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; Vyhlášena: Duben 2020
ČSN EN ISO 24034 (05 5327)
 kat.č. 512200
Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace; (idt ISO 24034:2020); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 24034 (05 5327) Svařovací materiály – Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu – Klasifikace; Vyhlášena: Únor 2021
ČSN EN ISO 16534 (72 7066)
kat.č. 512265
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem; (idt ISO 16534:2020); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 16534 (72 7066) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem;
Vyhlášena: Leden 2021
ČSN EN ISO 16546 (72 7067)
 kat.č. 512266
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování; (idt ISO 16546:2020); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16546 (72 7067) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování; Vyhlášena: Leden 2021
ČSN EN ISO 29470 (72 7068)
 kat.č. 512267
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti; (idt ISO 29470:2020); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 29470 (72 7068) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti;
Vyhlášena: Leden 2021
ČSN P ISO 6707-1 (73 0000)
kat.č. 512170
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny*);
Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny; Vydání: Květen 2018
ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů – Zásady a názvosloví;
Vydání: Duben 1999
ČSN EN ISO 12999-2 (73 0511)
kat.č. 512279
Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost; (idt ISO 12999-2:2020); Vydání: Duben 2021
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 12999-2 (73 0511) Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost; Vyhlášena: Leden 2021
EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN EN 17140 (72 7252)
 kat.č. 511780
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) – Specifikace+); EN 17140:2020; Platí od 2021-05-01
ČSN EN ISO 19650-3 (73 0150)
 kat.č. 511781
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 3: Provozní fáze aktiv; EN ISO 19650-3:2020; ISO 19650-3:2020; Platí od 2021-05-01
ČSN EN ISO 9053-2 (73 0502)
 kat.č. 511783
Akustika – Určení odporu proti proudění vzduchu – Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu; EN ISO 9053-2:2020; ISO 9053-2:2020; Platí od 2021-05-01
ČSN EN ISO 10848-5 (73 0513)
 kat.č. 511784
Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků;
EN ISO 10848-5:2020; ISO 10848-5:2020; Platí od 2021-05-01
ČSN EN 13274-4 (83 2205)
 kat.č. 511790
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Metody zkoušení – Část 4: Zkouška plamenem; EN 13274-4:2020; Platí od 2021-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 13274-4 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Metody zkoušení – Část 4: Zkoušky plamenem; Vydání: Leden 2002
Zdroj: Věstník ÚNMZ