Konstrukční detaily fóliových plochých střech pohledem dlouhé tradice Fatry na českém trhu

/autor: /, , ,

Příspěvek pana inženýra Libora Bednáře ze společnosti Fatra, a.s. zazněl na letošní online konferenci Izolace dne 4. 2.

Dodržení hlavních konstrukčních zásad a obecných požadavků pro navrhování střech již ve fázi přípravy akce a následné technicky správné provedení hydroizolace ve všech svých detailech je hlavním předpokladem, aby mohla povlaková hydroizolace ploché střechy plnit dlouhodobě a bezproblémově svou hydroizolační funkci. Při aplikaci jsou často podceňovány konstrukční detaily využívající poplastované plechy v místě přechodu hydroizolace z vodorovné plochy na svislou a k jejímu ukončení na svislých konstrukcích nebo v rovině střechy a atiky. Provedení těchto detailů je u hotového hydroizolačního povlaku částečně skryté pod fólií a závady způsobené chybným provedením se většinou projeví až s časovým odstupem.

Konstrukční detaily fóliových plochých střech pohledem dlouhé tradice Fatry na českém trhu